117275
117275
omssb
2013-06-04T13:59:00.000Z
no

Kurs og seminarer

Statistisk sentralbyrå tilbyr ulike kurs og seminarer, blant annet innenfor følgende temaer:

  • hvordan man skal forstå og tolke statistikk
  • helse
  • innvandring
  • utdanning
  • klima

Alle kurs og seminarer er gratis, og presentasjoner vil være tilgjengelig på Slideshare .

Kommende begivenheter