122237
122237
omssb
2013-06-11T09:27:00.000Z
no

Oversikt over SSBs meldinger om behandling av personopplysninger

Virksomheter som oppretter personvernombud er fritatt fra plikten til å melde fra til Datatilsynet om behandling av personopplysninger, jf. personopplysningsforskriften § 7-12. Personvernombudet skal i stedet selv føre en offentlig tilgjengelig oversikt over meldinger om virksomhetens behandling av personopplysninger.

Omfanget av SSBs meldeplikt er grundig drøftet med Datatilsynet, og det ble klarlagt at SSBs fagsaker (statistikkvirksomhet) dekkes av to meldinger (m) om behandling av personopplysninger og én konsesjon (k). I tillegg kommer meldinger for egenadministrative behandlinger av personopplysninger.

SSBs behandling av personopplysninger knyttet til fagsaker har hjemmel i statistikkloven. Behandlingen omfatter også sensitive personopplysninger, men er unntatt konsesjonsplikt jf personopplysningsloven § 33 fjerde ledd.

Fagsaker:

Behandlingsmåte / formål Operasjoner i behandlingen Hjemmel
(m) Utarbeidelse av offisiell statistikk Innsamling, sammenstilling, lagring og utlevering Pol § 33 (4) jf stl §§ 1-1 og 2-5.
(m) Analyse og forskning (Innsamling,) lagring og sammenstilling Pol § 33 (4) jf stl §§ 1-1 og 2-5.
(k) Utarbeidelse av spesialstatistikk for kunde (særskilte markedsoppdrag) Innsamling, sammenstilling, lagring og utlevering Pol § 33 (1)

Egenadministrasjon:

Behandling
(m) Adgangskontroll
(m) Adgangskontroll
(m) Bedriftshelsetjeneste

Oversikt over meldinger om SSBs behandling av personopplysninger finner du her.