117157
117157
omssb
2013-06-04T12:50:00.000Z
no

Personvern

For å kunne lage best mulig statistikk, har Statistisk sentralbyrå tilgang til offentlige administrative registre. Derfor er også personvern og datasikkerhet sentralt i SSB, slik at folk skal være helt trygge på at personopplysninger ikke kommer på avveie. SSB behandler personopplysninger etter bestemmelsene i bl.a. statistikkloven, personopplysningsloven, EUs personvernforordning (GDPR), arbeidsmiljøloven, statsansatteloven og arkivloven.

utvalgt innhold

Personvernerklæring SSB

SSB behandler personopplysninger som er nødvendige for å utvikle, utarbeide og formidle offisiell statistikk, i tillegg til noen andre oppgaver. Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du har.

Personopplysninger i statistikken

Statistisk sentralbyrå (SSB) er underlagt personopplysningsloven med hensyn til forsvarlig behandling av personopplysninger.

Ingen reservasjonsmulighet mot SSB

Det er ikke mulig å reservere seg mot å bli spurt om å delta i Statistisk sentralsbyrås (SSB) statistiske undersøkelser. Retten til å reservere seg gjelder bare mot direkte markedsføring (reklame).

Dine rettigheter etter personopplysningsloven

Her kan du lese mer om rettigheter etter personopplysningsloven og hva det innebærer.

Undersøkelser som pågår

Her finner du en oversikt over alle undersøkelser og rapporteringer til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Personvernombudet i SSB

Den viktigste oppgaven til personvernombudet i Statistisk sentralbyrå (SSB) er å være en ressursperson, både for SSB som behandlingsansvarlig og for deg som er registrert.

"Cookies" og analyseverktøy for webstatistikk

Ssb.no bruker «cookies» og Google Analytics for å orientere seg om bruk av ssb.no.