116022
116022
omssb
2013-05-29T13:11:00.000Z
no

Virksomhetsplan

Virksomhetsplanen gir informasjon om forutsetninger, strategier og mål, samt overordnende risikovurderinger, for driften av SSB.