121246
121246
omssb
2013-06-06T15:40:00.000Z
no

API med åpne data

Vi tilbyr API (Application Programming Interface).  Da kan en raskt hente ut og integrere SSBs data med egne systemer.

API mot hele Statistikkbanken

Gratis halvdags kurs i API mot Statistikkbanken. Du kan velge mellom 28. mai 12.00 - 15.30 og 29. mai 8.30 - 12.00

I API: Lag egne datasett definerer du egne spørringer mot alle 6000 tabellene i Statistikkbanken.

Se også egen artikkel

Ved oppdatering er tallene midlertidig utilgjengelige

Ved tidspunktene 05.00 og 11.30 oppdateres Statistikkbanken. Dette gjør alle tabeller midlertidig utilgjengelige i opptil fem minutter. Tall som skal revideres vises som ‘0’ eller ‘.’ i tidsrommet 05.00-08.00.

Datasettene følger Norsk Lisens for Åpne Data

Statistisk sentralbyrå benytter Norsk Lisens for Åpne Data (NLOD). Det betyr at SSB skal oppgis som kilde ved videre bruk.

API-et er åpent for alle og krever ikke registrering. Gi oss gjerne tilbakemelding, spesielt om dere benytter datasettene til å lage nye tjenester, har ønsker eller spørsmål.

Om API: Ferdige datasett

I API med ferdige datasett ligge de mest brukte og etterspurte tabellene i Statistikkbanken som ferdige datasett. I utvalget har vi lagt vekt på at datasettene skal være aktuelle og ikke for store. Det skal være mulig å beregne måneds- og årsendring.

Her tilbyr vi rundt 250 datasett (data.ssb.no/api). Formatene er CSV (semikolonseparerte filer) og JSON (Javascript Object Notation). For JSON benyttes rammeverket JSON-stat som er laget spesielt for statistiske tabeller.

Klassifikasjoner og kodelister (KLASS)

KLASS klassifikasjoner og kodelister har et eget REST API. Her ligger over 130 standard klassifikasjoner, som nærings- og kommuneinndeling. I tillegg er det mange kodelister.

Kontakt