121246
121246
omssb
2013-06-06T15:40:00.000Z
no

Statistikkbanken

API med åpne data

Vi tilbyr API (Application Programming Interface).  Da kan en raskt hente ut og integrere SSBs data med egne systemer.

Gratis halvdags kurs i API mot Statistikkbanken. Du kan velge mellom tirsdag 24.9 kl 8.30-12 og onsdag 25.9 kl 12-15.30.

API mot hele Statistikkbanken

I API: Lag egne datasett definerer du egne spørringer mot alle 6000 tabellene i Statistikkbanken.

Se også artikkel

Ved oppdatering er tallene midlertidig utilgjengelige

Ved tidspunktene 05.00 og 11.30 oppdateres Statistikkbanken. Dette gjør alle tabeller midlertidig utilgjengelige i opptil fem minutter. Tall som skal revideres vises som ‘0’ eller ‘.’ i tidsrommet 05.00-08.00.

Datasettene følger Norsk Lisens for Åpne Data

Statistisk sentralbyrå benytter Norsk Lisens for Åpne Data (NLOD). Det betyr at SSB skal oppgis som kilde ved videre bruk.

API-et er åpent for alle og krever ikke registrering. Gi oss gjerne tilbakemelding, spesielt om dere benytter datasettene til å lage nye tjenester, har ønsker eller spørsmål.

Om API: Ferdige datasett

I API med ferdige datasett ligge de mest brukte og etterspurte tabellene i Statistikkbanken som ferdige datasett. I utvalget har vi lagt vekt på at datasettene skal være aktuelle og ikke for store. Det skal være mulig å beregne måneds- og årsendring.

Her tilbyr vi rundt 250 datasett (data.ssb.no/api). Formatene er CSV (semikolonseparerte filer) og JSON (Javascript Object Notation). For JSON benyttes rammeverket JSON-stat som er laget spesielt for statistiske tabeller.

Klassifikasjoner og kodelister (KLASS)

KLASS - klassifikasjoner og kodelister har et eget REST API. Her ligger over 130 standard klassifikasjoner, som nærings- og kommuneinndeling. I tillegg er det mange kodelister.

Kontakt