121246
121246
omssb
2013-06-06T15:40:00.000Z
no

API-er med åpne data

SSB tilbyr 3 API-er.  Med dem kan en raskt hente ut og integrere SSBs data med egne systemer. API-ene er åpne og krever ikke registrering

API mot hele Statistikkbanken

API: Lag egne datasett er det viktigste. Her kan du definere egne spørringer mot alle 6 000 tabellene i Statistikkbanken. API-et fungerer slik at du formulerer en spørring som postes mot en URL. Se brukerveiledningen

API: Ferdige datasett

API med ferdige datasett er enklere og går mot de mest brukte og etterspurte tabellene i Statistikkbanken. Her tilbyr vi rundt 250 oppdaterte datasett med fast URL. Ut-formatene er CSV (semikolonseparerte filer) og JSON-stat, et format  laget spesielt for statistiske tabeller. I utvalget har vi lagt vekt på at datasettene skal være aktuelle og ikke for store. Det skal være mulig å beregne måneds- og årsendring. Se kort veiledning.

Ved oppdatering er tallene midlertidig utilgjengelige

SSBs publiseringstidspunkt er kl. 08.00. Ved tidspunktene 05.00 og 11.30 oppdateres Statistikkbankens metadata. Dette gjør alle tabeller midlertidig utilgjengelige i opptil fem minutter. Tall som skal revideres vises som ‘0’ eller ‘.’ i tidsrommet 05.00-08.00.

Klassifikasjoner og kodelister (KLASS)

Klassifikasjoner og kodelister har et eget REST API. Her ligger over 130 standard klassifikasjoner, som nærings- og kommuneinndeling. I tillegg er det mange flere kodelister.

Norsk Lisens for Åpne Data

Statistisk sentralbyrå benytter Norsk Lisens for Åpne Data (NLOD). Det betyr at du fritt kan bruke dataene, men SSB skal oppgis som kilde ved videre bruk.

Gi oss gjerne tilbakemelding, spesielt om dere benytter datasettene til å lage nye tjenester, har ønsker eller spørsmål.

Kontakt