Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning1. kvartal 2017

Innhold

Arkiv for Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
23. februar 2017 1. kvartal 2017 Oppjusterte investeringsanslag for 2017
23. november 2016 4. kvartal 2016 Investeringsnedgang i 2016 og 2017
24. august 2016 3. kvartal 2016 Nedjusterte investeringsanslag
26. mai 2016 2. kvartal 2016 Nedgang i investeringene i 2017
24. februar 2016 1. kvartal 2016 Ytterligere nedgang i leteanslagene for 2016
24. november 2015 4. kvartal 2015 Kraftig fall i leteanslagene for 2016
25. august 2015 3. kvartal 2015 Investeringsnedgang i 2015
27. mai 2015 2. kvartal 2015 Vekst i kraftforsyning og eksportindustrien
23. februar 2015 1. kvartal 2015 Vekst i 2014 – fortsetter i 2015
2. desember 2014 4. kvartal 2014 Venter økte investeringer til neste år
3. september 2014 3. kvartal 2014 Kraftig investeringsvekst i elektrisitetsnettet
2. juni 2014 2. kvartal 2014 Høyere industriinvesteringer i 2014, lavere i 2015
3. mars 2014 1. kvartal 2014 Klar vekst i kraftforsyning i 2013
2. desember 2013 4. kvartal 2013 Økning i investeringene
2. september 2013 3. kvartal 2013 Stabil utvikling i investeringene
3. juni 2013 2. kvartal 2013 Store investeringer i strømnettet
4. mars 2013 1. kvartal 2013 Sterk vekst i kraftforsyning i 2012
3. desember 2012 4. kvartal 2012 Klar vekst i 2012
11. juni 2012 2. kvartal 2012 Økte investeringer i 2012
3. september 2012 3. kvartal 2012 Store investeringer i kraftforsyning
2. mars 2012 1. kvartal 2012 Økte investeringer i kraftforsyning
2. desember 2011 4. kvartal 2011 Klar vekst i investeringene
2. september 2011 3. kvartal 2011 Moderat vekst i industriinvesteringene
1. juni 2011 2. kvartal 2011 Store investeringer i kraftforsyning
2. mars 2011 1. kvartal 2011 Investeringene i industrien falt i 2010
2. mars 2007 1. kvartal 2007 Historisk høyt investeringsnivå i 2006
1. september 2006 3. kvartal 2006 Forventer vekst i investeringene
2. mars 2006 1. kvartal 2006 Økte investeringer i industrien
2. desember 2010 4. kvartal 2010 Venter flat utvikling i industrien
1. desember 2006 4. kvartal 2006 Ventar høgare investeringar i 2007
2. juni 2006 2. kvartal 2006 Venter høye investeringer i 2007
4. juni 2007 2. kvartal 2007 Venter vedvarende vekst i investeringene
3. desember 2007 4. kvartal 2007 Store investeringar i industrien
2. juni 2008 2. kvartal 2008 Høyt investeringsnivå også i 2009
3. september 2007 3. kvartal 2007 Høyere investeringsanslag for 2007
3. mars 2008 1. kvartal 2008 Kraftig vekst i investeringene
2. september 2008 3. kvartal 2008 Venter utflating til neste år
2. juni 2009 2. kvartal 2009 Venter høye 2010-tall for kraftforsyning
2. desember 2008 4. kvartal 2008 Ventar lågare investeringar i industrien
2. desember 2009 4. kvartal 2009 Fallande investeringar i industrien
2. september 2009 3. kvartal 2009 Kraftig nedgang i industriinvesteringene
2. mars 2009 1. kvartal 2009 Svært høyt investeringsnivå i 2008
2. september 2010 3. kvartal 2010 Avventende fra industrinæringene
2. mars 2010 1. kvartal 2010 Stort investeringsfall i 2009
2. desember 1999 4. kvartal 1999 Lavere investeringer neste år
2. september 1999 3. kvartal 1999 Lavere investeringsaktivitet
2. juni 2010 2. kvartal 2010 Høye 2011-tall for kraftforsyning
2. mars 2001 1. kvartal 2001 Investeringsnivået øker i 2001
1. september 2000 3. kvartal 2000 Lågare investeringar i 2001
2. mars 2000 1. kvartal 2000 Kraftig nedgang i 1999-investeringene
1. desember 2000 4. kvartal 2000 Økt investeringsnivå i 2001
2. juni 2000 2. kvartal 2000 Lave anslag for investeringene i 2000
1. mars 2002 1. kvartal 2002 Forventer økte investeringer i 2002
3. september 2001 3. kvartal 2001 Høye investeringer i metallindustrien
3. juni 2002 2. kvartal 2002 Noe lavere investeringsnivå neste år
3. desember 2001 4. kvartal 2001 Høge overslag for investeringar i 2002
1. juni 2001 2. kvartal 2001 Sterk vekst i investeringene neste år
2. desember 2003 4. kvartal 2003 Ventar høg aktivitet i kraftforsyning
2. desember 2002 4. kvartal 2002 Ventar høge investeringar også i 2003
2. juni 2003 2. kvartal 2003 Økt investering i kraftforsyning
3. mars 2003 1. kvartal 2003 Høyt investeringsnivå i 2002
2. september 2002 3. kvartal 2002 Noe reduserte anslag for 2002
2. september 2003 3. kvartal 2003 Lavere investeringsnivå i industrien
2. juni 2004 2. kvartal 2004 Negative signaler fra industrien
2. desember 2004 4. kvartal 2004 Ventar auka aktivitet i kraftforsyning
2. september 2004 3. kvartal 2004 Moderat vekst i investeringer
2. mars 2004 1. kvartal 2004 Industri ned - kraftforsyning opp
2. september 2005 3. kvartal 2005 Økte investeringer i industrien
2. mars 2005 1. kvartal 2005 Generell vekst i investeringene
2. desember 2005 4. kvartal 2005 Venter auke i samla investeringar
2. juni 2005 2. kvartal 2005 Venter høyt investeringsnivå i 2006

For tidligere publiseringer se også: Olje- og gassvirksomhet, investeringer.