8391_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8391
Lavere investeringsaktivitet
statistikk
1999-09-02T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning3. kvartal 1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere investeringsaktivitet

Anslagene for investeringene innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning for år 2000 ligger 4 prosent lavere enn tilsvarende anslag fra forrige kvartal. Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrås investeringsundersøkelse. Investeringsanslagene for inneværende år er for næringene sett under ett uendret fra forrige kvartal.

Anslagene for investeringer innenfor bergverksdrift, industri og kraftforsyning for år 2000 er på 13,7 milliarder kroner. Nedgangen fra forrige kvartal har sammenheng med en reduksjon i kraftforsyningens investeringsplaner, hvor planene for år 2000 er kraftig redusert. Innenfor kraftforsyningen har det vært nedjusteringer på investeringsplanene for noen større prosjekt, og dette forklarer mye av nedgangen.

Industrien har en oppgang på 2 prosent i sine investeringsanslag for neste år fra forrige undersøkelse.

I forhold til tilsvarende anslag gjort på samme tid i fjor, er nedgangen på hele 12 prosent. Det er igjen kraftforsyningen som står for nedgangen, mens industrien er på omtrent samme nivå.

Kraftig nedgang i investeringsanslagene fra 1998 til 1999

Investeringsanslagene for 1999 ligger i 3. kvartal på 18 milliarder kroner. Dette er det samme investeringsanslaget som ble rapportert 2. kvartal i inneværende år. Ser vi på endringen i investeringsanslagene for 1999 rapportert 3. kvartal i år, mot tilsvarende anslag i fjor, ser vi en nedgang på hele 4 milliarder kroner. Dette utgjør en reduksjon i anslagene fra 1998 til 1999 på 18 prosent. Dette kan forklares ved at det i 1998 ble gjennomført mange store investeringsprosjekter i flere næringer, mens det i år ikke er planlagt den samme høye investeringsaktivitet.

Fra 2. til 3. kvartal i år sank investeringsanslagene for 1999 med 243 millioner kroner innenfor kraftforsyningen. Investeringsanslagene for industri og bergverksdrift har hatt en økning på 198 millioner kroner i samme periode.

Utførte og antatte investeringer i alt i industri og kraftforsyning. Millioner kroner
  Antatt 1998
Registrert i 3. kv. 1997
Utført og antatt 1998
Registrert i 3. kv. 1998
Antatt 1999
Registrert i 3. kv. 1998
Utført og antatt 1999 Antatt 2000
Registrert i 3. kv. 1999
  Registrert i 2. kv. 1999 Registrert i 3. kv. 1999
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 16 714 22 085 15 454 18 050 18 028 13 670
Bergverksdrift 173 226 129 251 274 173
Industri 11 982 16 837 10 277 12 975 13 173 10 232
Kraftforsyning 4 559 5 022 5 048 4 824 4 581 3 265

Statistikken utgis hvert kvartal.

Frigitt 2. september 1999 (C) Statistisk sentralbyrå