8401_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8401
Kraftig nedgang i industriinvesteringene
statistikk
2009-09-02T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning3. kvartal 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftig nedgang i industriinvesteringene

Samlet investeringsnivå for industri, bergverk og kraftforsyning er ventet å bli merkbart lavere i år enn i fjor. Negativ utvikling i industriinvesteringene er årsaken til dette.

Investeringsanslag 1989-2009 registrert i 3. kvartal samme år. Millioner løpende kroner

Foreløpige tall for 2009 viser at samlede investeringer i industri, bergverksdrift og kraftforsyning vil beløpe seg til i underkant av 42 milliarder kroner - målt i løpende priser. Resultatet ligger 14 prosent under tilsvarende tall for 2008. Fallende investeringer i industrien er årsaken til nedgangen. Anslaget for 2010 antyder en flat utvikling i investeringsnivået. Svært høye tall for kraftforsyningsnæringen veier opp for en ytterligere reduksjon i industriinvesteringene.

Fallende investeringsnivå i industrien

Samlede industriinvesteringer i 2009 anslås til i underkant av 24 milliarder kroner - målt i løpende priser. Resultatet ligger 26 prosent under tilsvarende anslag gitt for 2008, men er fortsatt på et høyt nivå sett i et historisk perspektiv. Fallende investeringer i eksportrettede næringer som kjemiske råvarer og metallindustri står for om lag halvparten av nedgangen. Andre næringer med et betydelig lavere investeringsnivå i år enn i fjor er maskinindustri, metallvareindustri samt gummi, plast og mineralsk industri.

Foreløpige tall for 2010 antyder en ytterligere reduksjon i industriinvesteringene, og fortsatt er det næringene kjemiske råvarer og metallindustri som står for mye av nedgangen. En gradvis omlegging til færre og større produksjonsenheter bidrar til økte investeringer i næringsmiddel- og drikkevareindustrien.

Utførte investeringer per kvartal i industrien. 1. kv 1999-2. kv 2009. 2005=100

Sesongjustere tall for kvartalsvise utførte investeringer i industrien faller kraftig i første halvår 2009. Fra første til andre kvartal var nedgangen på hele 19 prosent. Utviklingen må ses i sammenheng med et unormalt høyt investeringsnivå i 2008 og er delvis et resultat av at flere store industriprosjekter er avsluttet eller inne i en avsluttende fase. I tillegg kommer en generell nedgang i investeringene som en følge av svake konjunkturer.

Sterke 2009-tall for bergverksdrift

Nye anslag for 2009 viser at de samlede investeringene i bergverksdrift vil beløpe seg til i underkant av 2,6 milliarder kroner - målt i løpende verdi. Dette gir en vekst på hele 141 prosent fra i fjor, og er det høyeste resultatet som er registrert for denne næringen. To store enkeltprosjekter som sammenfaller i tid medvirker sterkt til utviklingen. 2010-tallene antyder et lavere investeringsnivå neste år.

Venter økte investeringer i kraftforsyning

Foreløpige tall antyder et svært høyt investeringsnivå i kraftforsyningsnæringen neste år. Resultatet ligger hele 42 prosent over tilsvarende anslag gitt for 2009, som også er svært høyt sett i et historisk perspektiv. Utsikter til økte investeringer i produksjons- og overføringskapasitet for elektrisk strøm medvirker sterkt til resultatet. Flere store prosjekter innenfor produksjon og distribusjon av fjernvarme er en annen viktig faktor. 2009-anslaget for investeringer i kraftforsyning ligger på om lag 15,5 milliarder kroner - målt i løpende verdi. Et tilsvarende resultat ble registrert på samme tid i 2008.

Utførte og antatte investeringer i alt i industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
  Antatt 2008,
registrert i
3. kvartal 2007
Antatt 2009,
registrert i
3. kvartal 2008
Antatt 2010,
registrert i
3. kvartal 2009
Utført og antatt 2008,
registrert i
3. kvartal 2008
Utført og antatt 2009,
registrert i
2. kvartal 2009
Utført og antatt 2009,
registrert i
3. kvartal 2009
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 34 580 35 015 35 446 48 824 40 918 41 961
Bergverksdrift  327 1 193  519 1 072 2 061 2 582
Industri 22 784 21 702 17 740 32 179 24 485 23 899
Kraftforsyning 11 469 12 119 17 187 15 574 14 373 15 480

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB