8379_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8379
Investeringsnivået øker i 2001
statistikk
2001-03-02T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning1. kvartal 2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Investeringsnivået øker i 2001

Investeringsanslagene for industri, bergverk og kraftforsyning for 2001 ligger 8 prosent over tilsvarende anslag for 2000. Investeringsnivået i 2000 ble 17, 3 milliarder kroner målt i løpende verdi. Dette er en nedgang på 5 prosent i forhold til 1999.

2001-anslagene for industri, bergverk og kraftforsyning indikerer en økning i investeringsnivået i forhold til årene 1999 og 2000. Sett i forhold til anslagene for 2000 rapportert på samme tidspunkt i fjor ligger det an til en økning på om lag 8 prosent. Mange store prosjekter er inne i en startfase og det ventes at disse vil bidra til fortsatt vekst i investeringene. Økningen er særlig sterk innenfor kraftforsyning og metallindustri.

Investeringene i 2000 for industri, bergverk og kraftforsyning ble 17,3 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 5 prosent i forhold til 1999-nivået. Nedgangen var 3 prosent for industri og bergverk, mens det innenfor kraftforsyning var en reduksjon på 11 prosent.

 Utførte investeringer 1989 2000. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Mill løpende kr

Industri og bergverk

Industriinvesteringene i 2000 falt med 5 prosent i forhold til 1999. Nedgangen var størst innenfor treforedlingsindustri og maskinindustri med henholdsvis en nedgang på 29 og 38 prosent. Ferdigstillelse av enkelte store prosjekter innenfor treforedlingsindustrien kan forklare noe av nedgangen i denne næringen. Størst økning var det i metallindustrien, hvor nivået ble 24 prosent høyere enn året før. Flere store prosjekter er inne i en startfase og det ventes store investeringer i næringen i tiden fremover.

Industriens anslag for 2001 ligger 8 prosent over tilsvarende anslag for 2000. Store prosjekter

i metallindustrien og næringsog nytelsesmiddelindustrien er hovedårsak til økningen.

Det ventes størst nedgang i gummivareog plastindustri og treforedling hvor anslagene reduseres med henholdsvis 32 og 20 prosent.

Investeringer innenfor bergverksdrift økte i 2000 med 42 prosent i forhold til året før. Anslag for 2001 indikerer en ytterligere økning. Det er i all hovedsak ett prosjekt som bidrar til denne økningen.

Kraftforsyning

Kraftforsyningens investeringer i 2000 på 3,8 milliarder kroner er det laveste nivået som er registrert i denne -undersøkelsen. Dette er 11 prosent under investeringsnivået i 1999. Utsettelse av noen større prosjekter har i stor grad bidratt til nedgangen.

2001-anslaget er derimot oppjustert med 23 prosent siden forrige kvartal og det ligger nå an til at investeringene kommer til å øke med om lag 7 prosent i inneværende år. Startfase for enkelte store prosjekter bidrar i sterk grad til denne økningen.

Utførte og antatte investeringer i alt i industri, bergverk og kraftforsyning.
Millioner løpende kroner
  Antatt 1999 Antatt 2000 Antatt 2001 Utført 1999 Utført 2000
  Registrert i
1. kv. 1999
Registrert i
1. kv. 2000
Registrert i
1. kv. 2001
Registrert i
1. kv. 2000
Registrert i
1. kv. 2001
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 18 452 17 684 19 123 18 193 17 282
           
Bergverksdrift 250 463 546 384 546
           
Industri 13 288 12 741 13 766 13 596 12 982
           
Kraftforsyning 4 914 4 480 4 811 4 213 3 754