8377_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8377
Sterk vekst i investeringene neste år
statistikk
2001-06-01T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning2. kvartal 2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk vekst i investeringene neste år

De første investeringsanslagene for industri, bergverk og kraftforsyning for 2002 viser en markant vekst i forhold til anslag for 2001 gitt på samme tidspunkt i fjor. Anslagene for 2001, rapportert dette kvartalet, er på 20 milliarder kroner målt i løpende verdi. Dette er en økning på 10 prosent i forhold til 2000.

Investeringsanslagene for 2002 er nå hele 39 prosent høyere enn 2001-anslagene fra maiundersøkelsen i fjor. Flere store prosjekter i metallindustrien, oljeraffinering og kjemisk industri og kraftforsyning bidrar i sterk grad til økningen. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til tall for 2002 på dette tidspunkt.

Det forventes en vekst i investeringene for 2001 i forhold til i fjor. Anslagene for industri, bergverk og kraftforsyning er oppjustert med 5 prosent siden 1. kvartal i år, og ligger nå 10 prosent over 2000-anslagene gitt på samme tidspunkt i fjor. Det er enkelte store prosjekter i metallindustrien og kraftforsyningen som trekker nivået opp.

Industri og bergverk: Metallindustri trekker mest opp

2002-anslagene fra industrien ligger 37 prosent over tilsvarende anslag for 2001. Enkelte store prosjekter i næringsmiddelindustri, oljeraffinering og kjemisk industri og metallindustri trekker anslagene opp. Metallindustrien har den klart største veksten og rapporterer en økning på 132 prosent.

Industriens anslag for 2001 er nå 14,5 milliarder kroner og viser en økning på 7 prosent i forhold til anslag for 2000 gitt på samme tidspunkt i fjor. Også her er det store prosjekter i metallindustrien som i stor grad bidrar til økningen. Sterk økning finner vi også i transportmiddelindustrien som venter en vekst på 51 prosent. Nedgangen er størst i forlag og grafisk industri, hvor nivået nå er redusert med 40 prosent. Dette skyldes hovedsakelig at et stort prosjekt trakk nivået opp i denne næringen i fjor.

Investeringsanslagene for bergverksdrift har i 2001 økt med 38 prosent i forhold til tilsvarende anslag for 2000. Det er i stor grad ett prosjekt som bidrar til denne økningen.

Kraftforsyning: 16 prosent vekst

Kraftforsyningens investeringsanslag for 2001 er nå på 5 milliarder kroner. Dette gir en vekst på 16 prosent i forhold til tilsvarende anslag for 2000. To store investeringsprosjekter er inne i en startfase og er hovedgrunnen for veksten i anslagene.

2002-anslagene ligger 43 prosent over anslagene for 2001 gitt på samme tid i fjor. Det er de samme to prosjekter som er bakgrunnen for denne økningen

Korrigert næringsplassering

Næringsplassering for utvalgsbedriftene korrigeres årlig i 2. kvartal. Nedjusteringen av anslagene for mineralproduktindustri og oppjustering av kjemiske råvarer for 2001 skyldes hovedsakelig næringsendring for en bedrift. Ellers har ikke korreksjoner ført til nevneverdige endringer.

Utførte og antatte investeringer i alt i industri og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
  Antatt 2000 Antatt 2001 Antatt 2002 Utført og antatt 2000 Antatt 2001 Utført og antatt 2001
  Registrert i
2. kv. 1999
Registrert i
2. kv. 2000
Registrert
2. kv. 2001
Registrert i
2. kv. 2000
Registrert i
1. kv. 2001
Registrert i
2. kv. 2001
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 14 774 13 302 18 462 18 239 19 123 20 061
Bergverksdrift 211 211 259 447 546 614
Industri 10 575 9 957 13 711 13 501 13 766 14 472
Kraftforsyning 3 988 3 134 4 492 4 291 4 811 4 975