8425_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8425
Forventer vekst i investeringene
statistikk
2006-09-01T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning3. kvartal 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Forventer vekst i investeringene

Foreløpige tall for 2006 viser at samlet investeringsnivå vil bli merkbart høyere enn i foregående år. 2007-anslaget tyder på at denne utviklingen vil fortsette.

Summen av nyinvesteringer1 innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2006 anslås til om lag 32,7 milliarder kroner - målt i løpende priser. Dette er 11 prosent over tilsvarende anslag for 2005 og et svært høyt nivå historisk sett. En bred oppgang i investeringsnivået innenfor industrien kombinert med høye tall for kraftforsyning er årsak til dette resultatet. 2007-anslaget indikerer ytterligere vekst i investeringene.

Bred oppgang i industriinvesteringene

Foreløpige tall for industrien viser at summen av nyinvesteringer i 2006 vil beløpe seg til om lag 20,7 milliarder kroner - målt i løpende priser. Dette er 7 prosent over tilsvarende anslag gitt for 2005 og et høyt nivå historisk sett. Økningen skyldes et stort prosjekt innenfor næringen ikke-jernholdige metaller sammen med en bred oppgang i investeringsnivået i de fleste andre industrinæringer. Veksten dempes imidlertid noe av en forholdsvis stor nedgang i 2006-anslagene for kjemiske råvarer.

2007-anslaget ligger 7 prosent over tilsvarende tall for 2006. Forventning om økte investeringer innenfor næringsmiddelindustrien er hovedårsak til dette. Næringene maskinindustri samt elektroteknisk og optisk industri bidrar også til å trekke opp anslaget. Det er ventet at investeringsnivået innenfor kjemisk råvareindustri vil falle ytterligere neste år.

Foreløpige tall for bergverksdrift viser at summen av nyinvesteringer i 2006 vil beløpe seg til om lag 450 millioner - målt i løpende priser. Dette er langt under tilsvarende anslag for 2005, men et brukbart resultat historisk sett. 2007-anslaget tyder på at investeringsnivået vil bli noe høyere neste år.

Høye tall for kraftforsyning

Foreløpige tall for kraftforsyning viser at summen nyinvesteringer i 2006 vil beløpe seg til om lag 11,6 milliarder kroner - målt i løpende priser. Dette er hele 25 prosent over tilsvarende anslag for 2005 og et høyt nivå historisk sett. Flere store prosjekter innenfor næringen kombinert med en økning i det generelle investeringsnivået er årsak til denne utviklingen. 2007-anslaget tyder på at investeringsnivået vil øke ytterligere neste år.

1) Alle anskaffelser av nye varige driftsmidler som har en brukstid på 1 år eller mer; gjelder også maskiner mv. som fremstilles til eget bruk samt større ombyggingsarbeider.

Utførte og antatte investeringer i alt i industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
  Antatt 2005, registrert i 3. kv. 2004 Antatt 2006, registrert i 3. kv. 2005 Antatt 2007, registrert i 3. kv. 2006 Utført og antatt 2005, registrert i 3. kv. 2005 Antatt 2006, registrert i 2. kv. 2006 Utført og antatt 2006, registrert i 3. kv. 2006
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 19 368 23 868 25 301 29 319 32 012 32 690
Bergverksdrift  325  270  339  787  380  453
Industri 12 356 14 734 15 752 19 274 20 022 20 663
Kraftforsyning 6 687 8 864 9 210 9 259 11 610 11 575