8429_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8429
Økte investeringer i industrien
statistikk
2006-03-02T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning1. kvartal 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økte investeringer i industrien

Samlede investeringer innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning ble 6 prosent høyere i 2005 enn året før. Industrien sto for det meste av veksten, mens det ble investert noe mindre enn ventet innenfor kraftforsyning. Nåværende anslag tyder på fortsatt investeringsvekst i 2006.

Summen av nyinvesteringer innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2005 beløp seg til om lag 28,7 milliarder kroner målt i løpende verdi. Dette er 6 prosent over tilsvarende tall for 2004. Økt investeringsnivå innenfor industri og bergverksdrift kombinert med relativt sterke tall for kraftforsyning sørget for et høyt resultat historisk sett. 2006-anslagene indikerer ytterligere vekst i investeringene.

Utførte investeringer i industri, bergverksdrift og kraftforsyning. 1989-2005. Millioner løpende kroner

Økte investeringer i industri og bergverksdrift

Nyinvesteringer innenfor industrien beløp seg til om lag 19,6 milliarder kroner i 2005, målt i løpende priser. Dette er 13 prosent over tilsvarende tall for 2004 og et relativt høyt nivå historisk sett. Flere store prosjekter innenfor produksjon av kjemiske råvarer kombinert med en merkbar økning i det generelle investeringsnivået var årsak til denne utviklingen. Næringene metallvareindustri samt ikke-jernholdige metaller melder om lavere investeringsaktivitet enn i 2004.

2006-anslagene antyder ytterligere vekst i nyinvesteringer innenfor industrien. Hvis man tar utgangspunkt i tilsvarende tall for 2005, ligger økningen an til å bli på om lag 3 prosent. Næringene mineralproduktindustri og maskinindustri vil stå for mesteparten av veksten, mens produsenter av kjemiske råvarer reduserer sine investeringer i takt med at byggearbeider ferdigstilles. Et nytt stort prosjekt innenfor næringen produksjon av ikke-jernholdige metaller vil sannsynligvis bidra til en oppjustering av 2006-anslagene.

Summen av nyinvesteringer innenfor bergverksdrift økte med hele 22 prosent fra 2004 til 2005. 2006-anslaget tyder på et lavere investeringsnivå for inneværende år.

Nedjustering i forhold til anslag

Summen av nyinvesteringer innenfor kraftforsyning i 2005 beløp seg til om lag 8,3 milliarder kroner - målt i løpende priser. Dette er 7 prosent under tilsvarende tall for 2004, og noe lavere enn hva tidligere anslag har lagt til grunn. En sannsynlig forklaring er at enkelte prosjekter forskyves i tid. 2006-anslaget signaliserer et nivåskifte i investeringer innenfor kraftforsyning. Noen store prosjekter innenfor næringen kombinert med en økning i det generelle investeringsnivået er årsak til dette.

Utførte og antatte investeringer i alt i industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
  Antatt 2004, registrert i 1. kv. 2004 Antatt 2005, registrert i 1. kv. 2005 Antatt 2006, registrert i 1. kv. 2006 Utført 2004, registrert i 1. kv. 2005 Utført 2005, registrert i 1. kv. 2006
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 25 378 27 530 30 148 26 965 28 697
Bergverksdrift  437  552  324  620  757
Industri 16 500 17 502 18 059 17 414 19 620
Kraftforsyning 8 441 9 476 11 765 8 931 8 320