8343_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8343
Økte investeringer i industrien
statistikk
2005-09-02T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning3. kvartal 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økte investeringer i industrien

Foreløpige tall for 2005 tyder på at samlede investeringer innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning vil bli noe høyere enn i 2004. Økt investeringsnivå i industrien er hovedårsak til denne utviklingen. 2006-anslaget indikerer ytterligere vekst i investeringene.

Summen av utførte og antatte investeringer innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2005 antyder et samlet investeringsnivå på om lag 29,3 milliarder kroner - målt i løpende priser. Anslaget ligger 7 prosent over tilsvarende tall gitt for 2004. Høyt investeringsnivå innenfor enkeltnæringer i industrien bidrar i vesentlig grad til dette resultatet. 2006-anslaget indikerer ytterligere vekst i investeringene.

Venter høyt investeringsnivå i 2006

Foreløpige tall fra industrien tyder på at samlede investeringer i 2005 vil beløpe seg til om lag 19,3 milliarder kroner - målt i løpende priser. Dette er 9 prosent over tilsvarende anslag gitt for 2004. Høyt investeringsnivå innenfor næringene næringsmiddelindustri og produksjon av kjemiske råvarer er hoveddrivkraft bak denne utviklingen. Økte investeringer innenfor mineralproduktindustrien bidrar også til å trekke opp tallene. Produsenter av ikke-jernholdige metaller rapporterer om et betydelig lavere investeringsnivå enn i 2004. Det samme gjelder for metallvareindustrien.

2006-anslaget er hele 19 prosent over tilsvarende tall gitt for 2005. Forventning om økte investeringer innenfor produksjon av ikke-jernholdige metaller er hovedårsak til dette. Næringene treforedling og mineralproduktindustri bidrar også til å trekke opp anslaget.

Samlede investeringer innenfor bergverksdrift i 2005 anslås til om lag av 800 millioner kroner - målt i løpende priser. Dette er et høyt nivå historisk sett. Uforutsette hendelser innenfor næringen fører til at det for øyeblikket er knyttet stor usikkerhet til antatte investeringer.

Høy aktivitet innenfor kraftforsyning

Foreløpige tall for kraftforsyning tyder på at samlede investeringer i 2005 vil beløpe seg til om lag 9,3 milliarder kroner - målt i løpende priser. Dette er 2 prosent over tilsvarende tall gitt for 2004. 2006-anslaget er justert noe ned fra foregående kvartal, men er fortsatt hele 33 prosent over tilsvarende vurdering gitt for inneværende år.

Utførte og antatte investeringer i alt i industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
  Antatt 2004, registrert 3. kvartal 2003 Antatt 2005, registrert 3. kvartal 2004 Antatt 2006, registrert 3. kvartal 2005 Utført og antatt 2004, registrert 3. kvartal 2004 Utført og antatt 2005, registrert 2. kvartal 2005 Utført og antatt 2005, registrert 3. kvartal 2005
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 20 384 19 368 23 868 27 412 28 181 29 319
Bergverksdrift  375  325  270  727  697  787
Industri 13 532 12 356 14 734 17 620 18 328 19 274
Kraftforsyning 6 477 6 687 8 864 9 065 9 156 9 259