8359_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8359
Lavere investeringsnivå i industrien
statistikk
2003-09-02T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning3. kvartal 2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere investeringsnivå i industrien

Samlet investeringsnivå innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning ser ut til å bli lavere i år enn i 2002, men som vanlig er anslagene oppjustert noe fra mai-undersøkelsen. 2004-tallene indikerer en forholdsvis stabil utvikling i investeringsaktiviteten.

Summen av utførte og anslåtte investeringer innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning antyder et samlet investeringsnivå på i overkant av 20 milliarder kroner i 2003 - målt i løpende priser. Dette er en nedgang på 6 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2002, men anslaget er oppjustert noe fra mai-undersøkelsen. 2004-anslaget viser en liten nedgang sammenlignet med tilsvarende vurdering for inneværende år. Økt investeringsvilje innenfor kraftforsyning bidrar til å opprettholde et relativt stabilt investeringsnivå.

Industrien antyder lavere investeringsaktivitet i 2003

Industriens samlede investeringsanslag for 2003 beløper seg til i overkant av 13 milliarder kroner - målt i løpende priser. Dette er en nedgang på 17 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2002. Anslaget er oppjustert med en halv milliard fra mai-undersøkelsen, men er fortsatt det laveste tallet som er registrert siden 1994. Flere store prosjekter innenfor produksjon av ikke-jernholdige metaller har enten blitt fullført eller er inne i en avsluttende fase. Dette har ikke blitt kompensert av økt investeringsaktivitet innenfor andre næringsområder.

2004-anslaget er 9 prosent lavere enn tilsvarende vurdering gitt for 2003. En ytterligere reduksjon i investeringsnivået innenfor produksjon av ikke-jernholdige metaller veies opp av et par store prosjekter innenfor kjemisk industri - samt en generell økning i nye investeringer innenfor treforedling. Størst prosentvis nedgang registreres innenfor elektroteknisk og optisk industri, som ser ut til å ha vært kraftig overvurdert for inneværende år.

Rapporterte tall for investeringer innenfor bergverksdrift i 2003 antyder stabil utvikling i samlet investeringsnivå.

Økende investeringsnivå innenfor kraftforsyning

Samlet investeringsanslag for kraftforsyning i inneværende år er om lag uendret fra mai-undersøkelsen og beløper seg til i overkant av 6,5 milliarder kroner - målt i løpende priser. Dette utgjør en økning på hele 28 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2002, og er det høyeste resultatet som er registrert siden 1989. 2004-anslaget er 17 prosent over tilsvarende vurdering for inneværende år. Dette antyder et enda høyere investeringsnivå i 2004.

Utførte og antatte investeringer i alt i industri og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
  Antatt Utført og antatt
  2002
Registrert i 3. kv. 2001
2003
Registrert i 3. kv. 2002
2004
Registrert 3. kv. 2003
2002
Registrert i 3. kv. 2002
2003
Registrert i 2. kv. 2003
2003
Registrert i 3. kv. 2003
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 18 563 16 436 16 079 21 383 19 412 20 034
Bergverksdrift  282  298  224  291  290  297
Industri 13 831 11 782 10 737 15 987 12 680 13 214
Kraftforsyning 4 450 4 356 5 117 5 105 6 443 6 524