8347_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8347
Generell vekst i investeringene
statistikk
2005-03-02T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning1. kvartal 2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Generell vekst i investeringene

Samlede investeringer innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2004 ble merkbart høyere enn året før. Nåværende anslag for 2005 tyder på at denne utviklingen vil fortsette.

Fjorårets samlede investeringer innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning beløp seg til om lag 27 milliarder kroner - målt i løpende verdi. Dette er 9 prosent over tilsvarende tall for 2003. Økte investeringer innenfor industri og bergverksdrift kombinert med sterke tall for kraftforsyning, sørget for et høyt nivå historisk sett. 2005-anslagene indikerer ytterligere vekst i investeringene.

Utførte investeringer. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning. 1989-2004. Millioner løpende kroner

Økt investeringsnivå i industri og bergverksdrift

Samlede investeringer innenfor industrien i 2004 beløp seg til om lag 17,4 milliarder kroner - målt i løpende priser. Dette er 6 prosent over tilsvarende tall for 2003 og må kunne anses som et resultat på det jevne historisk sett. Flere store prosjekter innenfor kjemiske råvarer var hoveddrivkraften bak utviklingen. Høyere investeringsnivå innenfor forlag og grafisk industri samt metallvareindustrien medvirket også til trekke opp tallene. Næringene metallindustri og oljeplattformer melder om merkbart lavere investeringer enn i 2003.

2005-anslagene peker i retning av et noe høyere investeringsnivå for industrien. Med utgangspunkt i tilsvarende tall for 2004 ligger veksten an til å bli på om lag 6 prosent, og akkurat som i fjor er det kjemiske råvarer som er drivkraft bak utviklingen. Næringene trelast- og trevareindustri samt forlag og grafisk industri venter også merkbar vekst i investeringene. Ferdigstilling av flere store prosjekter innenfor ikke-jernholdige metaller fører til en kraftig nedgang i investeringer i metallindustrien. Næringen metallvareindustri venter også et merkbart lavere investeringsnivå enn i 2004.

Samlede investeringer innenfor bergverksdrift økte med hele 46 prosent fra 2003 til 2004. 2005-anslagene tyder på ytterligere vekst i inneværende år.

Kraftig vekst i investeringer innenfor kraftforsyning

Samlede investeringer innenfor kraftforsyning i 2004 beløp seg til om lag 8,9 milliarder kroner - målt i løpende priser. Dette er hele 13 prosent over tilsvarende tall for 2003. 2005-anslaget signaliserer ytterligere vekst i investeringene. Et stort prosjekt innenfor næringen bidrar til å trekke opp tallene.

Utførte og antatte investeringer i alt i industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
  Antatt 2003, registrert 1. kv. 2003 Antatt 2004, registrert 1. kv. 2004 Antatt 2005, registrert 1. kv. 2005 Utført 2003, registrert 1. kv. 2004 Utført 2004, registrert 1. kv. 2005
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 23 508 25 378 27 530 24 727 26 965
Bergverksdrift  398  437  552  424  620
Industri 15 605 16 500 17 502 16 422 17 414
Kraftforsyning 7 504 8 441 9 476 7 881 8 931