8385_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8385
Lave anslag for investeringene i 2000
statistikk
2000-06-02T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning2. kvartal 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lave anslag for investeringene i 2000

Investeringsanslagene i industri, bergverk og kraftforsyning for 2000 er på 18,2 milliarder kroner målt i løpende verdi. Dette indikerer en moderat nedgang sett i forhold til 1999-anslagene gitt på samme tidspunkt i fjor. De første anslagene for 2001 indikerer en videre nedgang i investeringsaktiviteten for industri, bergverk og kraftforsyning. Særlig kraftforsyningen bidrar til dette.

Et forventet investeringsnivå for 2000 på vel 18 milliarder kroner er 2,5 prosent lavere enn tilsvarende tall rapportert for 1999. Anslagene for 2001 i industri, bergverk og kraftforsyning er 10 prosent lavere enn tall rapportert for 2000 på samme tidspunkt i fjor.

Uendret investeringsaktivitet i industrien

Anslag for investeringene i industrien i 2000 tyder på tilnærmet uendret investeringsaktivitet sett i forhold til anslag for 1999 gitt på samme tidspunkt i fjor. Størst vekst ventes i næringene møbelindustri og annen industri og metallindustri med en økning på henholdsvis 28 og 25 prosent. Størst nedgang ventes i næringene maskinindustri og treforedlingsindustri med reduksjon i anslagene på om lag 30 og 31 prosent. Tidligere tall for forlag og grafisk industri, er justert opp på grunn av et stort investeringsprosjekt. Næringens samlede investeringsanslag viser likevel reduksjon med 2 prosent.

Sammenligner vi anslag for 2001 med anslagene for 2000, som ble rapportert 2. kvartal 1999, finner vi en forventet nedgang i industriinvesteringene neste år på om lag 6 prosent. Vi understreker at det er knyttet stor usikkerhet til anslaget på dette tidspunktet.

Redusert investeringsaktivitet i kraftforsyningen

Investeringsanslagene i kraftforsyningen viser en nedgang på 11 prosent i år i forhold til tall rapportert 2. kvartal 1999. Samtidig rapporteres det om ytterligere reduksjon neste år. Anslag for 2001 viser en nedgang i investeringene på 21 prosent i forhold til 2000-anslagene gitt 2. kvartal 1999. Vi vurderer imidlertid kraftforsyningens anslag for neste år som noe mer usikre enn tall rapportert i tidligere år på samme tidspunkt i året. Rapportering fra næringen i forbindelse med undersøkelsen, tyder på at man per i dag ikke har fått tatt hensyn til fjerningen av investeringsavgiften i planene for visse typer investeringer i vannkraftverk. Strukturelle endringer i en del av kraftselskapene kan også ha bidratt til den økte usikkerheten.

Utførte og antatte investeringer i alt i industri og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
  Antatt
1999
Utført og antatt
1999
Antatt
2000
Antatt
2000
Utført og antatt
2000
Antatt
2001
  Registrert i
2. kv. 1998
Registrert i
2. kv. 1999
Registrert i
2. kv. 1999
Registrert i
1. kv. 2000
Registrert i
2. kv. 2000
Registrert i
2. kv. 2000
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 15 621 18 700 14 774 17 684 18 239 13 302
Bergverksdrift 199 294 211 463 447 211
Industri 10 743 13 582 10 575 12 741 13 501 9 957
Kraftforsyning 4 679 4 824 3 988 4 480 4 291 3 134

Endringer i investeringstatistikken; Det har blitt gjennomført en del endringer og forbedringer av statistikken. For informasjon om dette velg 'Endringer investeringsstatistikken' i forspalten.

Frigitt 2. juni 2000 (C) Statistisk sentralbyrå