8361_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8361
Økt investering i kraftforsyning
statistikk
2003-06-02T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning2. kvartal 2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt investering i kraftforsyning

De første anslagene for 2004 tyder på lavere investeringstakt innenfor industrien, mens kraftforsyning viser tegn til motsatt utvikling. Dette er en videreføring av tendensen for inneværende år.

Investeringsanslag for 2003, registrert i 2. kvartal, synes å bekrefte tendensen fra februar-undersøkelsen . Summen av investeringer innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning antas å bli om lag 19,5 milliarder kroner, målt i løpende verdi. Dette er en nedgang på 12 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2002. Effekten av reduserte investeringer i industrien dempes til en viss grad av høyere tall for kraftforsyning.

2004-anslagene for investeringer innen industri, bergverksdrift og kraftforsyning er 3 prosent lavere enn tilsvarende tall gitt for 2003. Reduserte investeringer i industrien veies opp av økt investeringsvilje innenfor kraftforsyning.

Lavere investeringstakt i industrien

Industrien anslår totale investeringer i 2003 til å bli i overkant av 12,5 milliarder kroner, målt i løpende verdi. Dette vil i så fall utgjøre en betydelig nedgang ifra fjoråret. Anslaget er det laveste som er registrert i mai-undersøkelsen siden 1994. Ferdigstilling av flere store prosjekter innenfor næringene oljeraffinering og kjemisk industri - samt produksjon av ikke-jernholdige metaller - medvirker sterkt til utviklingen. Transportmiddelindustrien melder om forholdsvis bred nedgang i nye investeringer.

2004-anslagene for investeringer i industrien er 10 prosent lavere enn tilsvarende tall gitt for 2003. Fortsatt er det næringene oljeraffinering og kjemisk industri - samt produksjon av ikke jernholdige metaller - som i stor grad legger premissene for utviklingen.

Rapporterte tall for investeringer innenfor bergverksdrift antyder stabil utvikling i samlet investeringsnivå.

Økt investeringsvilje innenfor kraftforsyning

Næringen kraftforsyning anslår samlede investeringer i 2003 til å utgjøre om lag 6,5 milliarder kroner, målt i løpende verdi. Dette er en betydelig oppgang fra fjoråret. Man må helt tilbake til slutten av 1980-årene for å registrere høyere investeringsvilje innenfor denne næringen. 2004-anslagene for investeringer innen kraftforsyning er 17 prosent over tilsvarende tall gitt for 2003.

Utførte og antatte investeringer i alt i industri og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
  Antatt Utført og antatt Antatt Utført og antatt
  2002
Registrert i 2. kv. 2001
2003
Registrert i 2. kv. 2002
2004
Registrert 2. kv. 2003
2002
Registrert i 2. kv. 2002
2003
Registrert i 1. kv. 2003
2003
Registrert i 2. kv. 2003
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 18 462 16 251 15 758 22 152 19 056 19 412
Bergverksdrift  259  308  290  275  281  290
Industri 13 711 11 727 10 523 16 518 12 425 12 680
Kraftforsyning 4 492 4 216 4 945 5 359 6 350 6 443