8375_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8375
Høye investeringer i metallindustrien
statistikk
2001-09-03T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning3. kvartal 2001

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høye investeringer i metallindustrien

Flere store prosjekter i metallindustrien er i startfasen i år. Sammen med økte investeringer i kraftforsyningen er dette med på å gi vekst i investeringsanslagene for industri, bergverk og kraftforsyning for 2001.

Investeringsanslagene for 2001 for industri, bergverk og kraftforsyning er nå om lag 20,4 milliarder kroner målt i løpende verdi. Dette er en økning på 11 prosent i forhold til anslag for 2000 gitt på samme tidspunkt i fjor. Store prosjekter i metallindustrien, nærings- og nytelsesmiddelindustrien og kraftforsyningen bidrar i sterk grad til denne økningen. Anslagene er oppjustert med 2 prosent siden forrige kvartal.

 Investeringsanslag 1989-2001 ifølge augustundersøkelsen i investeringsåret. Millioner løpende kroner

Det ventes en markant vekst i investeringsnivået for 2002. Anslagene ligger nå hele 39 prosent over tilsvarende anslag for 2001. Det er særlig et antall store prosjekter i metallindustrien og kraftforsyning som bidrar til denne økningen. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til tallene for 2002 på dette tidspunktet.

Store prosjekter i metallindustrien

Flere store prosjekter i metallindustrien er inne i en startfase og er hovedårsaken til det økte investeringsnivået i 2001 for industrien. Anslagene i denne næringen viser en økning på 71 prosent i forhold til 2000-anslagene gitt på samme tidspunkt i fjor. Anslagene for industrien samlet sett ligger nå på om lag 15,1 milliarder kroner, og er 11 prosent over 2000-anslagene fra augustundersøkelsen i fjor. Tallene er oppjustert med 4 prosent i forhold til forventet investeringsnivå rapportert forrige kvartal. Størst nedgang finner vi i forlag og grafisk industri og gummivare- og plastindustri som ligger henholdsvis 37 og 42 prosent under tilsvarende anslag for 2000.

Også i 2002 ventes de store investeringene i metallindustrien å ha betydelig innvirkning på investeringsnivået for industrien totalt sett. 2002-anslagene fra industrien ligger 40 prosent over tilsvarende anslag for 2001. Metallindustrien venter en vekst på 132 prosent i forhold til fjorårets anslag for 2001.

Økt investeringsaktivitet i kraftforsyningen

Kraftforsyningens investeringsanslag for 2001 er nå om lag 4,8 milliarder kroner. Dette er en nedjustering på 4 prosent i forhold til forrige kvartal, men fortsatt en vekst på 8 prosent i forhold til tilsvarende anslag for 2000. To store investeringsprosjekter er inne i en startfase og er hovedårsaken til veksten. Det er imidlertid usikkert om det ene prosjektet blir gjennomført, slik at det faktiske nivået kan bli noe lavere.

2002-anslagene ligger 36 prosent over anslagene for 2001 gitt på samme tid i fjor. Det er de samme to prosjekter som er hovedårsaken til økningen.

Utførte og antatte investeringer i alt i industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
  Antatt 2000  Antatt 2001  Antatt 2002  Utført og
antatt 2000
Utført og
antatt 2001
Utført og
antatt 2001 
  Registrert i
3. kv. 1999
Registrert i
3. kv. 2000
Registrert i
3. kv. 2001
Registrert i
3. kv. 2000
Registrert i
2. kv. 2001
Registrert i
3. kv. 2001
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning                             14 419 13 383 18 563 18 480 20 061 20 429
Bergverksdrift 211 205 282 515 614 609
Industri 10 943 9 911 13 831 13 581 14 472 15 068
Kraftforsyning 3 265 3 266 4 450 4 385 4 975 4 753