8427_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8427
Venter høye investeringer i 2007
statistikk
2006-06-02T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning2. kvartal 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Venter høye investeringer i 2007

De første anslagene for 2007 antyder at summen av nyinvesteringer vil ligge noe over nivået for inneværende år. Foreløpige tall for 2006 er 14 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2005. Store investeringer innenfor metall- og maskinindustrien samt kraftforsyning er hovedårsak til denne utviklingen.

Summen av nyinvesteringer innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2006 anslås til om lag 32 milliarder kroner - målt i løpende priser. Dette er 14 prosent over tilsvarende anslag for 2005 og et svært høyt resultat historisk sett. Økt investeringsnivå innenfor industri og kraftforsyning er årsak til denne utviklingen. 2007-anslaget ligger 3 prosent over tilsvarende tall for 2006. Forventning om ytterligere vekst i industriinvesteringene forklarer dette resultatet. Statistisk sentralbyrå finner det riktig å presisere at det er knyttet en betydelig grad av usikkerhet til 2007-anslaget på et så tidlig tidspunkt.

Forventer vekst i industriinvesteringene

Summen av nyinvesteringer innenfor industrien i 2006 anslås til om lag 20 milliarder kroner - målt i løpende priser. Anslaget ligger 9 prosent over tilsvarende tall for 2005 og er relativt høyt historisk sett. Et nytt stort prosjekt innenfor produksjon av ikke-jernholdige metaller er hoveddrivkraft bak utviklingen. Økte investeringer i næringene mineralproduktindustri, metallvareindustri og maskinindustri bidrar også i vesentlig grad til å trekke opp nivået. Høy etterspørsel etter byggevarer er en mulig årsak til oppgangen for mineralproduktindustrien, mens behov for større kapasitet hos underleverandører i verkstedindustrien skulle forklare utviklingen i maskin- og metallvareindustrien. Produsenter av kjemiske råvarer melder om en merkbar nedgang i samlede investeringer. Flere store prosjekter innenfor næringen er nå inne i en avsluttende fase.

2007-anslaget for industrien ligger 9 prosent over tilsvarende tall for inneværende år. Forventning om høyere investeringsnivå i næringene næringsmiddelindustri, maskinindustri, oljeraffinering og kjemisk industri samt elektroteknisk og optisk industri bidrar i stor grad til dette resultatet. Ferdigstilling av flere store prosjekter innenfor produksjon av kjemiske råvarer fører til en merkbar nedgang i investeringer innenfor denne sektoren.

Summen av nyinvesteringer innenfor bergverksdrift i 2006 anslås til i underkant av 400 millioner kroner - målt i løpende verdi. Dette er bortimot en halvering i forhold til tilsvarende anslag for 2005, men er likevel et resultat på det jevne historisk sett.

Store investeringer i kraftforsyning

Summen av nyinvesteringer innenfor kraftforsyning i 2006 anslås til 11,6 milliarder kroner - målt i løpende verdi. Dette er hele 27 prosent over tilsvarende anslag for 2005 og et svært høyt nivå historisk sett. Flere store prosjekter innenfor næringen kombinert med en økning i det generelle investeringsnivået er årsak til denne utviklingen. 2007-anslaget tyder på at samlede investeringer vil ligge noe under nivået for inneværende år, men synes å bli svært høye historisk sett.

Utførte og antatte investeringer i alt i industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
  Antatt 2005, registrert i 2. kv. 2004 Antatt 2006, registrert i 2. kv. 2005 Antatt 2007, registrert i 2. kv. 2006 Utført og antatt 2005, registrert i 2. kv. 2005 Antatt 2006, registrert i 1. kv. 2006 Utført og antatt 2006, registrert i 2. kv. 2006
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 17 253 24 313 25 103 28 181 30 148 32 012
Bergverksdrift  217  266  230  697  324  380
Industri 11 073 14 182 15 417 18 328 18 059 20 022
Kraftforsyning 5 963 9 865 9 456 9 156 11 765 11 610