8389_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8389
Lavere investeringer neste år
statistikk
1999-12-02T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning4. kvartal 1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere investeringer neste år

Anslagene for investeringene i industri, bergverksdrift og kraftforsyning for 2000 ligger 8 prosent under tilsvarende anslag for 1999. Det er i all hovedsak kraftforsyningen som venter lavere investeringer.

Investeringsanslagene for 2000 er oppjustert noe sett i forhold til bedriftenes anslag fra forrige kvartal, men ligger fortsatt godt under det nivået som ble anslått for 1999 på samme tid i fjor. Det er i første rekke kraftforsyningen som bidrar til dette. 2000-anslagene for kraftforsyning er i dag på 3,3 milliarder kroner mot et 1999-anslag på 4,3 milliarder. Dette tilsvarer en reduksjon i investeringsaktiviteten på om lag 24 prosent. Tilsvarende tall for investeringer i industrien viser en nedgang på knapt 3 prosent.

Størst og minst

Endringstall for antatte investeringer i 2000 viser samlet sett en oppjustering fra forrige kvartal på knapt 8 prosent. Innenfor industrien er det mineralproduktindustri som øker mest med 104 prosent. Dette skyldes i stor grad et større investeringsprosjekt. Størst reduksjon finner vi i metallindustrien, og da særlig innenfor ikke-jernholdige metaller, som reduserer sine anslag med 16 prosent. Anslagene for kraftforsyning neste år er uendret.

Lavere investeringer i 1999

1999-anslagene for industri, bergverksdrift og kraftforsyning er nå på 17,2 milliarder kroner. På samme tid i fjor ble investeringene for 1998 anslått til 21,5 milliarder. Mye tyder på at investeringene i år vil bli om lag 20 prosent lavere enn i 1998. Ser vi på investeringsaktiviteten for industriene alene, er reduksjonen på 24 prosent i samme tidsrom.

De utførte investeringene i industri, bergverksdrift og kraftforsyning for 3. kvartal i år ble 16 prosent lavere enn det som bedriftene antok i forrige kvartal. Denne reduksjonen kan forklares med for optimistiske anslag for 3. kvartal samt utsettelser av en del prosjekter.

Utførte og antatte investeringer i alt i industri og kraftforsyning. Millioner kroner
  Antatt 1998. Registrert i 4. kv. 1997 Antatt 1999. Registrert i 4. kv. 1998 Antatt 2000. Registrert i 4. kv. 1999 Utført og antatt 1998. Registrert i 4. kv. 1998 Utført og antatt 1999. Registrert i 3. kv. 1999 Utført og antatt 1999. Registrert i 4. kv. 1999
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 19 115 15 993 14 684 21 536 17 813 17 150
             
Bergverksdrift 184 174 232 251 279 280
Industri 14 607 11 501 11 188 16 471 12 953 12 546
Kraftforsyning 4 324 4 318 3 264 4 814 4 581 4 324