8381_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8381
Økt investeringsnivå i 2001
statistikk
2000-12-01T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning4. kvartal 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt investeringsnivå i 2001

Anslagene for investeringene i industri, bergverksdrift og kraftforsyning for 2001 ligger 7 prosent over tilsvarende anslag for 2000 rapportert på samme tid i fjor. Investeringene for 2000 ser ut til å bli om lag 17,7 milliarder kroner 2 prosent lavere enn i fjor.

2001-anslagene for industri, bergverksdrift og kraftforsyning er oppjustert med 25 prosent i forhold til tall rapportert forrige kvartal. Økningen er 27 prosent for industri og bergverksdrift. Dette er den sterkeste oppjustering fra 3. til 4. kvartal siden 1996. Positive signaler fra budsjettforliket, med fortsatt fritak fra el-avgift for industrien, kan være en medvirkende årsak til de økte anslagene.

2000-anslagene er nedjustert med 4 prosent i forhold til forrige kvartal og er nå på 17,7 milliarder kroner. Dette gir en nedgang på 2 prosent i forhold til 1999-anslagene gitt på samme tidspunkt i fjor.

Endringer industri og bergverk i 2000 og 2001

Industrianslagene for 2000 er nå på 13,1 milliarder. Dette gir en nedgang på 2 prosent i forhold til anslagene for 1999 gitt ved novemberundersøkelsen i fjor. Nedgangen er størst i maskinindustri og treforedling med nedgang på henholdsvis 36 og 31 prosent. Nedgangen i treforedling skyldes i stor grad ferdigstillelse av noen større prosjekter. Størst økning har transportmidler og metaller på 27 og 20 prosent. Økningen i metall kan sees i lys av økt lønnsomhet, som følge av økt etterspørsel etter ny aluminium, og startfase for noen større prosjekter.

2001-anslagene for industrien er oppjustert med 25 prosent fra forrige kvartal. Dette gir et nivå som ligger 3 prosent over 2000-anslagene gitt på samme tidspunkt i fjor. Metallindustrien oppjusterer sine anslag med 432 mill. Dette gir en økning på 33 prosent i forhold til 1999-anslagene fra 4. kvartal i fjor. Flere større prosjekter er inne i en startfase og det ventes store investeringer i tiden fremover. Nærings- og nytelsesmidler viser også kraftig vekst i sine anslag for 2001. Næringen anslår et investeringsnivå som ligger 33 prosent over tilsvarende anslag for 1999. Noen større prosjekter bidrar i sterk grad til denne oppgangen.

Investeringsanslag for bergverksdrift i 2000 er 54 prosent høyere enn 1999-anslagene gitt på samme tidspunkt i fjor. Anslagene for 2001 er 37 prosent over 2000-anslagene gitt for et år siden. Veksten skyldes i hovedsak et stort prosjekt.

Endringer kraftforsyning i 2000 og 2001

Kraftforsyningens anslag for 2000 er på 4,1 milliarder kroner. Dette er 5 prosent lavere enn tall for 1999 fra 4. kvartal i fjor. 2001-anslagene er justert opp med 19 prosent i forhold til tall rapportert i forrige kvartal. Dette gir et nivå som ligger 20 prosent over 2000-anslagene gitt på samme tidspunkt i fjor. Den store økningen skyldes hovedsakelig to store prosjekter.

Utførte og antatte investeringer i alt i industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
  Antatt 1999 Antatt 2000 Antatt 2001 Utført og antatt 1999 Utført og antatt 2000 Utført og antatt 2000
  Registrert i
4. kv. 1998
Registrert i
4. kv. 1999
Registrert i
4. kv. 2000
Registrert i
4. kv. 1999
Registrert i
3. kv. 2000
Registrert i
4. kv. 2000
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 17 102 15 626 16 714 18 037 18 480 17 723
Bergverksdrift 226 290 398 330 515 509
Industri 12 558 12 072 12 415 13 383 13 581 13 106
Kraftforsyning 4 318 3 264 3 901 4 324 4 385 4 108