8371_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8371
Forventer økte investeringer i 2002
statistikk
2002-03-01T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning1. kvartal 2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Forventer økte investeringer i 2002

Fjorårets samlede investeringer innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning viste betydelig vekst sett i forhold til 2000. Første kvartals investeringsanslag for 2002 tyder på at denne utviklingen vil fortsette.

Samlet investeringsnivå i 2001 ble i underkant av 20 milliarder kroner, målt i løpende verdi. Dette utgjorde en vekst på om lag 15 prosent sammenlignet med 2000. Investeringene innenfor kraftforsyning og ikke-jernholdige metaller bidro i sterk grad til denne økningen.

2002-anslagene for industri, bergverksdrift og kraftforsyning peker i retning av fortsatt vekst i investeringsnivået i inneværende år. Sammenlignet med tilsvarende tall for 2001, ligger det an til en økning på om lag 9 prosent. Det er først og fremst anslagene for investeringsnivå innenfor kraftforsyning og ikke-jernholdige metaller som bidrar til den positive utviklingen.

Utførte investeringer. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning. 1989-2001. Millioner løpende kroner

Investeringene øker for industri og bergverksdrift

Fjorårets samlede investeringer innenfor industrien økte med om lag 14 prosent sammenlignet med 2000 og ble i underkant av 15 milliarder kroner. Dette er det høyeste nivået som er registrert siden 1998. Næringene metallindustri, nærings- og nytelsesmiddelindustri samt transportmiddelindustrien bidro mest til denne utviklingen. Forlag og grafisk industri viste en betydelig nedgang i investeringsnivået i samme periode. Denne utviklingen må ses i sammenheng med ferdigstillelsen av et større prosjekt i løpet av 2000.

Anslagene for 2002 indikerer ytterligere vekst i samlet investeringsnivå. Med utgangspunkt i tilsvarende tall for 2001, ligger det foreløpig an til at denne økningen vil bli på om lag 12 prosent. Det ventes at metallindustriens investeringer vil fortsette å vokse, samtidig rapporteres det om forventet vekst i investeringer innenfor næringsmiddelindustri - samt oljeraffinering og kjemisk industri.

I 2001 økte samlede investeringer innenfor bergverksdrift med 22 prosent i forhold til året før. Anslaget for 2002 antyder bortimot en halvering av dette nivået.

Økt investeringsaktivitet i kraftforsyningen

For 2002 er anslaget for kraftforsyningen 5,2 milliarder norske kroner. Sammenlignet med anslag for 2001 gitt i første kvartal i fjor, viser tallene nå en økningen på 8 prosent. Den kraftige økningen for 2002 vi så tendenser til i forrige kvartal, ser ut til å bli mer moderat. Dette skyldes i all hovedsak at anslag for et større prosjekt har falt ut da prosjektet er skrinlagt samt at et annet større prosjekt innenfor samme næring er utsatt til 2003. Sammen bidrar dette til å trekke anslagene for 2002 ned sammenlignet med tall gitt i forrige kvartal.

Utførte investeringer i 2001 for kraftforsyningen ble 4,3 milliarder norske kroner, om lag det samme som anslagene gitt i forrige kvartal. Dette gir en vekst på 15 prosent sammenlignet med 2000. Økt investeringsaktivitet i flere av de større selskapene har bidratt til denne veksten.

Utførte og antatte investeringer i alt i industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
  Antatt 2000 Antatt 2001 Antatt 2002 Utført 2000 Utført 2001
Registrert i 1. kv. 2000 Registrert i 1. kv. 2001 Registrert i 1. kv. 2002 Registrert i 1. kv. 2001 Registrert i 1. kv. 2002
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 17 684 19 123 20 922 17 282 19 849
           
Bergverksdrift 463 546 283 546 665
           
Industri 12 741 13 766 15 449 12 982 14 857
           
Kraftforsyning 4 480 4 811 5 190 3 754 4 327