Fortegnelse over utgitte og digitaliserte publikasjoner 1828-1976

23. Ferie og friluftsliv (Holidays and outdoor life)

Ferieundersøkelsen (Holiday Survey)
A 348 1968 
A 451 1970 
A 732 1974 ->

Friluftsliv, idrett og mosjon (Outdoor Recreation, Sport and Exercise), utg. 1975
SØS 25 ->

Friluftslivundersøkelsen (Outdoor Life Survey)
A 459 1970 
A 725 1974 ->

Fritidshus (Holiday Houses)
SA 20 1970 ->

Fritidshusundersøkelse (Survey of Holiday Cabin-Houses)
RAPP 5 1967-1968 ->

Fritidshusundersøkelsen (Holiday House Survey)
A 509 1970 


Se også: SSB Publikasjoner utgitt 1977 - 96 -> Emne 07 Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport