Statistisk sentralbyrås håndbøker (1958 - 2007)  • Standard for yrkesgruppering i offentlig norsk Statistikk.
    Systematisk fortegnelse over: Yrkesfelt, Yrkesområder, Yrkesgrupper og Yrker med kodenummer og definisjoner utgitt av Arbeidsdirektoratet