Fortegnelse over utgitte og digitaliserte publikasjoner 1828-1976

10. Sjøtransport (Water transport)


10.1. Internasjonal skipsfart (International Shipping)

10.2. Utenriksfart (Ocean Transport)

10.3. Innenriksfart (Coasting Trade)

10.4. Sjøulykker (Marine Casualties)


10.1. Internasjonal skipsfart (International Shipping)


International Skibsfartsstatistik. Tabeller vedkommende Handelsflaaderne (Statistique internationale de la navigation maritime)
1850-1886 ->

International skibsfartsstatistik. Tabeller vedkommende skibsfartsbevægelsen 1872-1894 og handelsflaaderne 1886-1896 (Statistique internationale de la navigation maritime) ->

Statistique internationale. Navigation maritime
I. Jaugeage des navires. Utg. 1876 ->
II. Les marines marchandes. Utg. 1881 ->
III. A. Jaugeage des navires. Renseignements complementaires. B. Les marines marchandes, 1880-1886. Utg. 1887 ->
IV. Mouvement de la navigation. Utg. 1892 ->

10.2. Utenriksfart (Ocean Transport)

Norske skip i utenriksfart (Norwegian Vessels in Foreign Trade)

Tabeller vedkommende Norges Handel og Skibsfart (Commerce et navigation)
ST A. 3 1835 ->
ST A. 5 1838 ->
ST A. 6 1841 ->
ST B. 7 1844 ->
ST B. 9 1847 ->
ST B.10 1850 ->
ST B.11 1851 ->
ST B.12 1852 ->
ST B.13 1853 ->
ST B.14 1854 ->
ST B.15 1855 ->
ST B.17 1856 ->
ST B.18 1857 ->
ST B.19 1858 ->
ST B.20 1859 ->

Tabeller vedkommende Norges Handel og Skibsfart (Tableaux du commerce et de la navigation)
I C.No.3 1860 ->
I C.No.3 1861 ->
I C.No.3 1862 ->
I C.No.3 1863 ->
I C.No.3 1864 ->
I C.No.3 1865 ->
I C.No.3 1866 ->
I C.No.3 1867 ->
I C.No.3 1868 ->
I C.No.3 1869 ->
I C.No.3 1870 ->

Tabeller vedkommende Norges Skibsfart (Tableaux de la navigation)
I C.No.3c 1871 ->
I C.No.3c 1872 ->
I C.No.3c 1873 ->
I C.No.3c 1874 ->
I C.No.3c 1875 ->
I C.No.3c 1876 ->
I C.No.3b 1877 ->
I C.No.3b 1878 ->
II C.No.3b 1879 ->
II C.No.3b 1880 ->
II C.No.3b 1881 ->
II C.No.3b 1882 ->
II C.No.3b 1883 ->

Tabeller vedkommende Norges Skibsfart (Statistique de la navigation)
III 13 1884 ->
III 34 1885 ->
III 59 1886 ->
III 80 1887 ->

Skibsfart (Navigation)
III 105 1888 ->
III 130 1889 ->
III 149 1890 ->
III 169 1891 ->
III 192 1892 ->
III 213 1893 ->
III 240 1894 ->
III 262 1895 ->
III 288 1896 ->
III 310 1897 ->
III 333 1898 ->
IV 5 1899 ->
IV 32 1900 ->
IV 62 1901 ->
IV 87 1902 ->
IV 110 1903 ->
V 13 1904 ->
V 47 1905 ->
V 66 1906 ->
V 89 1907 ->
V 117 1908 ->

Norges skibsfart (Navigation)
V 148 1909 ->
V 177 1910 ->
V 198 1911 ->
VI 9 1912 ->
VI 76 1913 ->
VI 90 1914 ->
VI 103 1915 ->
VI 120 1916 ->
VI 149 1917 ->
VI 175 1918 ->
VII 10 1919 ->
VII 29 1920 ->
VII 65 1921 ->
VII 93 1922 ->
VII 139 1923 ->
VII 181 1924 ->
VIII 30 1925 ->
VIII 40 1926 ->
VIII 74 1927 ->
VIII 108 1928 ->
VIII 148 1929 ->
VIII 180 1930 ->

Norske skip i utenriksfart (Navigation extérieure de la marine marchande norvégienne)
IX 177 1937 ->
X 101 1938 og 1939 ->
XI 73 1946-48 ->

Norske skip i utenriksfart (Norwegian Vessels in Foreign Trade)
XI 133 1949 og 1950 ->

Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler (Rapports consulaires) Utgår av serien NOS fra 1890.

Uddrag af Konsulatberetninger vedkommende Norges Handel og Skibsfart (Extraits des rapports consulaires sur le commerce et la navigation)
I C.No.3a 1871 ->
I C.No.3a 1872 ->
I C.No.3a 1873 ->
I C.No.3a 1874 ->
I C.No.3a 1875 ->
I C.No.3a 1876 ->

Konsulatberetninger 1877-79 - se Diverse fra Digitaliseringsprosjektet

Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler (Rapports consulaires)
II C.No.16 1880 ->
II C.No.16 1881 ->
II C.No.16 1882 ->
II C.No.16 1883 ->
III 1 1884 ->
III 17 1885 ->
III 41 1886 ->
III 60 1887 ->
III 96 1888 ->
III 124 1889 ->

Konsulatberetninger 1890 - 1913 - ikke NOS
1890 ->
1891 ->
1892 ->
1893 ->
1894 ->
1895 ->
1896 ->
1897 ->
1898 ->
1899 - ikke utgitt
1900 ->
1901 ->
1902 ->
1903 ->
1904 ->
1905 ->
1906 ->
1907 ->
1908 ->
1909 ->
1910 ->
1911 ->
1912 ->
1913 ->
1914 ->
1915 ->
1916 ->
1917 ->

10.3. Innenriksfart (Coasting Trade)

Godstransport på kysten (Coastwise Transport of Goods)
A 181 1964-1965 

Godstransport på kysten. Leie- og egentransport med skip 25 - 500 br.tonn (Coastwise Transport of Goods. Transport for Hire or Reward and Own Account by Vessels 25 - 500 Gross Tons)
A 516 1970 

Godstransport på kysten. Skip i innenlandsk rutefart (Coastwise Transport of Goods. Vessels in Regular Coastal Service)
A 519 1969 

Samferdselsstatistikk 1958. Representativ lastebiltelling 1954. Kystfartstatistikk. Oversiktstabeller (Transport and Communication Statistics. Sample Survey of Goods Transport by Lorry. Coastal Shipping Statistics. Survey Tables)
XI 310 1958 ->

Tabeller vedkommende Norges indenrigske Skibsfart (Tableaux des mouvements du cabotage)
III 50 1885 ->

10.4. Sjøulykker (Marine Casualties)

Sjøulykkesstatistikk (Marine Casualties)
A 472 1970 
A 491 1971 
A 536 1972 ->
A 622 1973 ->
A 704 1974 ->
A 795 1975 ->


Se også: SSB Publikasjoner utgitt 1977 - 96 -> Emne 10.12 Transport og kommunikasjon