Fortegnelse over utgitte og digitaliserte publikasjoner 1828-1976

14. Priser (Prices)

Indeks over byggeomkostninger (Indice de frais de construction), utg. 1942
X 30 ->

Markedspriser paa korn og poteter (Données sur les prix du blé et des pommes de terre)
VI 23 1836-1914 ->

Prisutvikling og prisatferd i 1960-årene. En presentasjon og analyse av nasjonalregnskapets prisdata 1961-1969 (The Development and Behabiour of Prices in the 1960's. Presentation and Analysis of the Price-Data of the Norwegian National Accounts)
SØS 23 1961-1969 ->


Se også: SSB Publikasjoner utgitt 1977 - 96 -> Emne 08 Priser, prisindekser