281725
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/kvartal
281725
statistikk
2017-05-16T08:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
true

Nasjonalregnskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

0,6 %

sesongjustert volumvekst i BNP for fastlands-Norge

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert volumendring fra foregående periode1
201520163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 2017
1Tall fra og med 2015 er foreløpige.
Bruttonasjonalprodukt1,61,1-0,51,20,2
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge1,10,90,10,40,6
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart3,71,9-3,14,8-1,5
Innenlandsk sluttanvendelse0,71,7-0,60,80,7
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner2,11,6-0,10,70,6
Konsum i offentlig forvaltning2,12,30,70,60,4
Bruttoinvestering i fast realkapital-3,80,32,3-0,50,5
Eksport i alt3,7-0,50,60,10,9
Import i alt1,60,80,6-1,52,8
 
Sysselsatte personer0,30,20,10,20,1
Utførte timeverk0,30,50,30,20,1

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring

Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring
 1. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 2016
 SesongjustertUjustertSesongjustertUjustertSesongjustertUjustertSesongjustertUjustert
 Prosentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året førProsentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året førProsentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året førProsentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året før
 Nye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publisering
Rettet 29. mai 2017.
Bruttonasjonalprodukt (BNP)1,31,40,70,70,0-0,12,62,6-0,5-0,6-0,9-0,91,21,11,91,8
BNP Fastlands-Norge0,30,3-0,4-0,50,50,52,12,10,10,10,80,70,40,31,11,0
Husholdningenes konsum0,50,41,41,40,20,22,72,70,00,01,31,40,70,71,21,1
Offentlig konsum0,50,61,82,00,70,72,12,40,70,52,62,60,60,52,52,3
Bruttoinvestering i fast kapital-1,40,5-1,4-1,41,10,2-1,4-1,32,31,22,31,9-0,50,61,42,5
Eksport-1,2-1,11,20,8-0,6-1,11,30,90,60,4-3,3-3,40,1-1,3-1,0-2,9
Import-0,51,6-0,9-1,30,1-1,82,62,10,6-0,52,92,5-1,5-1,5-1,6-2,2

Tabell 2 
Makroøkonomiske hovedstørrelser. Løpende priser. Millioner kroner

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Løpende priser. Millioner kroner1
201520161. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 2017
1Tall fra og med 2015 er foreløpige.
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
3Omfatter utvinning av råolje og naturgass, rørtransport og utenriks sjøfart.
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner1 341 3051 407 255337 265352 965354 749362 276350 979
¬ Konsum i husholdninger1 272 6111 336 075319 652334 919337 582343 922332 291
¬¬ Varekonsum592 271614 440141 014154 663150 941167 823146 768
¬¬ Tjenestekonsum612 312649 956159 429162 625164 245163 656167 193
¬¬ Husholdningenes kjøp i utlandet107 482115 39826 82929 50835 68123 38125 972
¬¬ Utlendingers kjøp i Norge-39 454-43 719-7 620-11 877-13 284-10 938-7 642
¬ Konsum i ideelle organisasjoner68 69471 18017 61418 04617 16618 35418 688
Konsum i offentlig forvaltning727 292760 549187 205189 039191 309192 997195 050
¬ Konsum i statsforvaltningen367 855385 74894 92195 88697 09497 84798 620
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, sivilt324 926341 50183 92584 97085 93086 67687 359
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, forsvar42 92944 24710 99710 91611 16411 17111 261
¬ Konsum i kommuneforvaltningen359 438374 80292 28393 15394 21595 15096 430
 
Bruttoinvestering i fast realkapital729 601746 168174 819187 335188 695195 320183 744
¬ Utvinning og rørtransport (bruttoinvestering)187 161157 18238 13641 42239 78037 84434 874
¬ Utenriks sjøfart (bruttoinvestering)2 0791 158538210456-46-1 247
¬ Fastlands-Norge (bruttoinvestering)540 362587 828136 145145 702148 458157 522150 117
¬¬Næringer (bruttoinvestering)225 538239 01953 80060 31959 03865 86258 535
¬¬¬ Tjenester tilknyttet utvinning (bruttoinvestering)4 3471 223512241172298435
¬¬¬ Andre tjenester (bruttoinvestering)137 490146 11633 62937 14536 43538 90737 231
¬¬¬ Industri og bergverk (bruttoinvestering)32 17935 1187 7568 6457 86710 8507 925
¬¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoinvestering)51 52256 56211 90314 29014 56315 80712 944
¬¬ Boliger (husholdninger) (bruttoinvestering)162 452182 29742 66144 66045 92749 04949 254
¬¬ Offentlig forvaltning (bruttoinvestering)152 372166 51239 68440 72343 49442 61142 328
Anskaffelser minus avhendelse av verdigjenstander3463528788859192
Lagerendring og statistiske avvik149 750158 93047 86145 81828 30936 94253 743
Bruttoinvestering i alt879 697905 449222 766233 241217 089232 353237 578
 
Innenlandsk sluttanvendelse2 948 2943 073 253747 236775 244763 147787 626783 607
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring)2 608 9592 755 632660 615687 706694 516712 795696 146
Etterspørsel fra offentlig forvaltning879 664927 062226 889229 762234 803235 608237 377
 
Eksport i alt1 165 4811 060 540258 323257 066252 730292 421298 676
¬ Tradisjonelle varer (eksport)371 622355 72787 72690 56188 06889 37293 087
¬ Råolje og naturgass (eksport)448 712373 37591 92485 30484 286111 861119 814
¬ Skip, plattformer og fly (eksport)11 47317 3232 2132 8433 0669 2017 513
¬ Tjenester (eksport)333 674314 11576 46078 35877 31081 98778 262
 
Samlet sluttanvendelse4 113 7754 133 7931 005 5591 032 3101 015 8771 080 0471 082 283
 
Import i alt996 3421 021 117245 795258 284261 442255 596256 564
¬ Tradisjonelle varer (import)581 015582 876139 939148 429143 180151 328150 517
¬ Råolje og naturgass (import)10 8658 6042 1192 0422 6261 8172 680
¬ Skip, plattformer og fly (import)34 16245 3218 94510 64013 31112 42511 736
¬ Tjenester (import)370 300384 31694 79297 173102 32590 02691 631
 
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi23 117 4333 112 676759 764774 026754 435824 451825 719
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi22 620 0352 715 876661 593681 082668 728704 473696 236
 
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart3497 398396 80198 17192 94585 707119 978129 483
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi2 275 8772 355 600576 455591 101577 965610 080606 254
¬ Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning (bruttoprodukt)1 712 2891 767 768431 892444 773430 201460 901455 871
¬¬ Industri og bergverk (bruttoprodukt)227 555222 57055 29157 83953 64855 79260 232
¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoprodukt)280 965321 79178 38674 00779 01490 38387 418
¬¬ Tjenester inkl. boligtjenester (bruttoprodukt)1 203 7691 223 407298 215312 927297 539314 726308 221
¬ Offentlig forvaltning (bruttoprodukt)563 589587 833144 563146 327147 764149 179150 383
Produktavgifter og -subsidier344 158360 27585 13889 98190 76394 39389 982

Tabell 3 
Makroøkonomiske hovedstørrelser. Faste 2014-priser. Millioner kroner

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Faste 2014-priser. Millioner kroner1
201520161. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 2017
1Tall fra og med 2015 er foreløpige
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner1 311 4651 332 615317 848335 623337 680341 464324 784
¬ Konsum i husholdninger1 245 2161 265 837301 198318 691321 602324 346307 462
¬¬ Varekonsum579 798579 384135 424146 506141 879155 576136 598
¬¬ Tjenestekonsum604 358624 831149 712157 444160 235157 441154 231
¬¬ Husholdningenes kjøp i utlandet99 797103 38123 46726 14632 08121 68823 831
¬¬ Utlendingers kjøp i Norge-38 737-41 759-7 405-11 403-12 592-10 359-7 198
¬ Konsum i ideelle organisasjoner66 24966 77816 65016 93116 07817 11817 323
Konsum i offentlig forvaltning706 366722 267178 931179 728181 382182 226182 868
¬ Konsum i statsforvaltningen354 962363 79090 23790 41691 38891 74891 843
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, sivilt313 292322 07879 80080 09680 86881 31381 384
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, forsvar41 67041 71110 43610 32010 52010 43510 459
¬ Konsum i kommuneforvaltningen351 404358 47888 69589 31289 99390 47891 025
 
Bruttoinvestering i fast realkapital711 392713 232167 396178 636180 547186 653174 082
¬ Utvinning og rørtransport (bruttoinvestering)183 085153 06235 90639 58139 43838 13834 668
¬ Utenriks sjøfart (bruttoinvestering)1 9591 025498178416-67-1 521
¬ Fastlands-Norge (bruttoinvestering)526 349559 145130 993138 877140 693148 582140 935
¬¬Næringer (bruttoinvestering)219 501226 39151 17057 35855 96061 90354 612
¬¬¬ Tjenester tilknyttet utvinning (bruttoinvestering)4 2051 158479230166282409
¬¬¬ Andre tjenester (bruttoinvestering)133 822138 53332 06035 39034 49536 58734 707
¬¬¬ Industri og bergverk (bruttoinvestering)31 44733 2957 3898 1927 48510 2307 430
¬¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoinvestering)50 02753 40611 24113 54613 81514 80312 066
¬¬ Boliger (husholdninger) (bruttoinvestering)158 051173 75141 35242 56443 53446 30146 368
¬¬ Offentlig forvaltning (bruttoinvestering)148 796159 00338 47138 95441 19940 37839 955
Anskaffelser minus avhendelse av verdigjenstander3343348384808786
Lagerendring og statistiske avvik151 488160 53446 16847 06627 05440 24751 163
Bruttoinvestering i alt863 215874 099213 647225 786207 681226 986225 331
 
Innenlandsk sluttanvendelse2 881 0462 928 982710 426741 137726 743750 676732 984
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring)2 544 1802 614 027627 772654 228659 755672 273648 588
Etterspørsel fra offentlig forvaltning855 163881 270217 403218 682222 580222 605222 824
 
Eksport i alt1 265 8591 259 623316 621308 171303 922330 909325 220
¬ Tradisjonelle varer (eksport)363 233333 49584 38185 65682 99380 46683 462
¬ Råolje og naturgass (eksport)569 005592 059156 194139 478138 065158 322157 855
¬ Skip, plattformer og fly (eksport)7 47115 2621 9022 5142 6788 1677 827
¬ Tjenester (eksport)326 150318 80774 14580 52280 18783 95376 075
 
Samlet sluttanvendelse4 146 9044 188 6041 027 0461 049 3081 030 6651 081 5851 058 204
 
Import i alt955 940963 243230 175243 936248 432240 699240 522
¬ Tradisjonelle varer (import)554 823548 463131 257139 728135 897141 581139 762
¬ Råolje og naturgass (import)13 47111 5413 2102 7863 4552 0913 277
¬ Skip, plattformer og fly (import)29 36837 3847 2638 77811 30610 0389 276
¬ Tjenester (import)358 279365 85388 44692 64497 77486 99088 207
 
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi23 190 9643 225 362796 871805 372782 233840 885817 682
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi22 561 4332 584 152628 273650 118637 776667 985648 026
 
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart629 531641 210168 598155 254144 457172 901169 656
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi2 223 9482 237 479545 821562 346551 171578 141562 594
¬ Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning (bruttoprodukt)1 676 7071 678 122406 709422 895411 336437 182420 730
¬¬ Industri og bergverk (bruttoprodukt)211 627202 20250 52352 61747 70751 35452 735
¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoprodukt)276 050282 93071 42666 31970 06475 12073 897
¬¬ Tjenester inkl. boligtjenester (bruttoprodukt)1 189 0301 192 990284 760303 958293 564310 708294 098
¬ Offentlig forvaltning (bruttoprodukt)547 240559 357139 112139 451139 834140 959141 864
Produktavgifter og -subsidier337 486346 67382 45287 77286 60689 84385 433

Tabell 4 
Makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring fra samme periode året før

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring fra samme periode året før1
201520161. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 2017
1Tall fra og med 2015 er foreløpige
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
3Omfatter utvinning av råolje og naturgass, rørtransport og utenriks sjøfart.
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner2,11,61,22,81,31,22,2
¬ Konsum i husholdninger2,11,71,42,71,31,22,1
¬¬ Varekonsum1,0-0,1-0,71,7-1,0-0,40,9
¬¬ Tjenestekonsum3,53,43,44,03,42,83,0
¬¬ Husholdningenes kjøp i utlandet2,93,63,93,14,72,21,5
¬¬ Utlendingers kjøp i Norge10,37,89,67,49,74,8-2,8
¬ Konsum i ideelle organisasjoner2,20,8-2,24,00,70,84,0
Konsum i offentlig forvaltning2,12,31,82,12,62,52,2
¬ Konsum i statsforvaltningen2,42,52,12,32,92,61,8
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, sivilt2,92,82,52,73,12,92,0
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, forsvar-1,00,1-0,7-0,31,5-0,10,2
¬ Konsum i kommuneforvaltningen1,72,01,41,92,42,42,6
 
Bruttoinvestering i fast realkapital-3,80,3-1,4-1,42,31,44,0
¬ Utvinning og rørtransport (bruttoinvestering)-15,0-16,4-21,3-18,5-12,6-13,0-3,4
¬ Utenriks sjøfart (bruttoinvestering)138,3-47,712,0-73,50,6....
¬ Fastlands-Norge (bruttoinvestering)0,66,25,95,37,46,37,6
¬¬Næringer (bruttoinvestering)-1,63,1-0,40,65,17,06,7
¬¬¬ Tjenester tilknyttet utvinning (bruttoinvestering)-14,0-72,5-64,0-84,7-78,2-53,6-14,8
¬¬¬ Andre tjenester (bruttoinvestering)-1,23,5-1,93,16,95,98,3
¬¬¬ Industri og bergverk (bruttoinvestering)-7,85,99,74,80,38,50,6
¬¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoinvestering)3,06,85,51,38,411,77,3
¬¬ Boliger (husholdninger) (bruttoinvestering)1,69,98,48,512,110,612,1
¬¬ Offentlig forvaltning (bruttoinvestering)3,06,912,69,25,90,83,9
Anskaffelser minus avhendelse av verdigjenstander0,4-0,2-3,03,0-0,5-0,24,4
Lagerendring og statistiske avvik5,06,0-9,534,9-8,011,310,8
Bruttoinvestering i alt-2,31,3-3,34,50,83,15,5
 
Innenlandsk sluttanvendelse0,71,70,03,11,52,13,2
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring)1,82,72,33,12,92,63,3
Etterspørsel fra offentlig forvaltning2,23,13,53,33,22,22,5
 
Eksport i alt3,7-0,51,21,3-3,3-1,02,7
¬ Tradisjonelle varer (eksport)5,8-8,2-6,5-4,1-6,8-14,9-1,1
¬ Råolje og naturgass (eksport)3,24,17,15,1-1,45,21,1
¬ Skip, plattformer og fly (eksport)-25,0104,3-1,665,434,6303,0311,5
¬ Tjenester (eksport)3,3-2,3-1,1-0,1-3,7-3,92,6
 
Samlet sluttanvendelse1,61,00,32,60,01,13,0
 
Import i alt1,60,8-0,92,62,9-1,64,5
¬ Tradisjonelle varer (import)1,9-1,1-4,10,21,4-2,06,5
¬ Råolje og naturgass (import)-1,3-14,3-14,8-17,35,6-31,72,1
¬ Skip, plattformer og fly (import)-11,727,3-5,028,136,152,827,7
¬ Tjenester (import)2,52,15,25,22,1-3,7-0,3
 
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi21,61,10,72,6-0,91,92,6
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi21,10,9-0,42,10,81,13,1
 
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart33,71,95,04,7-7,65,10,6
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi1,10,6-0,81,80,50,93,1
¬ Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning (bruttoprodukt)0,80,1-1,81,60,00,53,4
¬¬ Industri og bergverk (bruttoprodukt)-3,2-4,5-8,3-2,0-4,5-3,04,4
¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoprodukt)2,82,52,73,90,92,53,5
¬¬ Tjenester inkl. boligtjenester (bruttoprodukt)1,10,3-1,71,80,60,63,3
¬ Offentlig forvaltning (bruttoprodukt)1,82,22,42,32,02,22,0
Produktavgifter og -subsidier1,52,72,24,02,32,33,6

Tabell 5 
Makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis prisendring fra samme periode året før.

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis prisendring fra samme periode året før.1
201520161. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 2017
1Tall fra og med 2015 er foreløpige
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
3Omfatter utvinning av råolje og naturgass, rørtransport og utenriks sjøfart.
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner2,33,33,53,43,32,81,8
¬ Konsum i husholdninger2,23,33,63,43,32,81,8
¬¬ Varekonsum2,23,83,33,74,04,23,2
¬¬ Tjenestekonsum1,32,72,82,13,12,61,8
¬¬ Husholdningenes kjøp i utlandet7,73,69,78,91,1-4,6-4,7
¬¬ Utlendingers kjøp i Norge1,92,82,72,53,02,93,2
¬ Konsum i ideelle organisasjoner3,72,82,93,22,82,32,0
Konsum i offentlig forvaltning3,02,32,52,32,22,11,9
¬ Konsum i statsforvaltningen3,62,32,52,42,12,22,1
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, sivilt3,72,22,42,32,02,22,1
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, forsvar3,03,03,23,42,92,42,2
¬ Konsum i kommuneforvaltningen2,32,22,42,12,42,01,8
 
Bruttoinvestering i fast realkapital2,62,02,02,03,11,11,1
¬ Utvinning og rørtransport (bruttoinvestering)2,20,51,00,64,4-3,5-5,3
¬ Utenriks sjøfart (bruttoinvestering)6,16,57,910,612,6-42,5-24,1
¬ Fastlands-Norge (bruttoinvestering)2,72,42,52,52,42,22,5
¬¬Næringer (bruttoinvestering)2,82,83,43,02,72,01,9
¬¬¬ Tjenester tilknyttet utvinning (bruttoinvestering)3,42,23,51,60,21,2-0,2
¬¬¬ Andre tjenester (bruttoinvestering)2,72,73,22,82,72,02,3
¬¬¬ Industri og bergverk (bruttoinvestering)2,33,13,83,92,92,01,6
¬¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoinvestering)3,02,83,73,22,42,11,3
¬¬ Boliger (husholdninger) (bruttoinvestering)2,82,11,81,82,02,63,0
¬¬ Offentlig forvaltning (bruttoinvestering)2,42,32,22,42,42,22,7
Anskaffelser minus avhendelse av verdigjenstander3,51,82,11,71,91,71,4
Lagerendring og statistiske avvik-1,10,20,6-2,610,3-3,61,3
Bruttoinvestering i alt1,91,61,70,94,00,21,1
 
Innenlandsk sluttanvendelse2,32,52,72,43,21,81,6
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring)2,52,83,02,92,82,52,0
Etterspørsel fra offentlig forvaltning2,92,32,42,32,32,12,1
 
Eksport i alt-7,9-8,6-13,4-10,7-9,6-0,612,6
¬ Tradisjonelle varer (eksport)2,34,30,43,34,39,37,3
¬ Råolje og naturgass (eksport)-21,1-20,0-29,2-26,1-21,4-2,429,0
¬ Skip, plattformer og fly (eksport)53,6-26,15,59,5-59,56,1-17,5
¬ Tjenester (eksport)2,3-3,7-0,8-3,6-4,7-5,4-0,2
 
Samlet sluttanvendelse-0,8-0,5-2,0-1,2-0,21,34,5
 
Import i alt4,21,72,92,90,50,6-0,1
¬ Tradisjonelle varer (import)4,71,51,82,80,60,81,0
¬ Råolje og naturgass (import)-19,3-7,6-16,9-18,3-5,019,423,9
¬ Skip, plattformer og fly (import)16,34,210,46,6-0,71,72,7
¬ Tjenester (import)3,41,64,53,10,3-1,1-3,1
 
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi2-2,3-1,2-3,5-2,5-0,51,55,9
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi22,32,72,42,53,13,02,0
 
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart3-21,0-21,7-29,7-27,9-23,6-4,931,1
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi2,32,92,52,73,23,12,0
¬ Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning (bruttoprodukt)2,13,22,63,03,63,52,0
¬¬ Industri og bergverk (bruttoprodukt)7,52,42,32,52,72,14,4
¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoprodukt)1,811,77,111,812,415,57,8
¬¬ Tjenester inkl. boligtjenester (bruttoprodukt)1,21,31,61,21,70,70,1
¬ Offentlig forvaltning (bruttoprodukt)3,02,02,32,02,01,92,0
Produktavgifter og -subsidier2,01,92,00,82,72,22,0

Tabell 6 
Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Løpende priser. Millioner kroner

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Løpende priser. Millioner kroner1
201520161. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 2017
1Tall fra og med 2015 er foreløpige
2Omfatter utvinning av råolje og naturgass, rørtransport og utenriks sjøfart.
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner1 341 3051 407 255346 787351 264352 139355 568359 954
¬ Konsum i husholdninger1 272 6111 336 075329 726333 107334 228337 505341 843
¬¬ Varekonsum592 271614 440150 661153 948153 848155 249156 025
¬¬ Tjenestekonsum612 312649 956160 236160 891162 893165 265168 071
¬¬ Husholdningenes kjøp i utlandet107 482115 39829 15629 14429 02727 90528 213
¬¬ Utlendingers kjøp i Norge-39 454-43 719-10 327-10 876-11 541-10 913-10 466
¬ Konsum i ideelle organisasjoner68 69471 18017 06118 15717 91218 06218 112
Konsum i offentlig forvaltning727 292760 549187 643188 403191 054192 949194 427
¬ Konsum i statsforvaltningen367 855385 74895 23295 75096 92497 75098 305
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, sivilt324 926341 50184 29784 75985 76286 59587 105
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, forsvar42 92944 24710 93510 99111 16211 15511 199
¬ Konsum i kommuneforvaltningen359 438374 80292 41092 65394 13095 19996 123
 
Bruttoinvestering i fast realkapital729 601746 168181 395185 288190 167188 352189 747
¬ Utvinning og rørtransport (bruttoinvestering)187 161157 18241 19940 48238 55237 00737 420
¬ Utenriks sjøfart (bruttoinvestering)2 0791 15898798244-137-834
¬ Fastlands-Norge (bruttoinvestering)540 362587 828139 209144 709151 371151 482153 161
¬¬Næringer (bruttoinvestering)225 538239 01956 73559 78060 56661 92660 984
¬¬¬ Tjenester tilknyttet utvinning (bruttoinvestering)4 3471 223512241172298435
¬¬¬ Andre tjenester (bruttoinvestering)137 490146 11634 26937 02737 25437 63837 162
¬¬¬ Industri og bergverk (bruttoinvestering)32 17935 1188 4238 9048 5629 2958 518
¬¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoinvestering)51 52256 56213 53013 60814 57814 69514 869
¬¬ Boliger (husholdninger) (bruttoinvestering)162 452182 29742 74444 29146 18248 05349 654
¬¬ Offentlig forvaltning (bruttoinvestering)152 372166 51239 73040 63844 62441 50342 523
Anskaffelser minus avhendelse av verdigjenstander3463528788859192
Lagerendring og statistiske avvik149 750158 93047 93742 02034 76439 33935 548
Bruttoinvestering i alt879 697905 449229 332227 308224 931227 691225 295
 
Innenlandsk sluttanvendelse2 948 2943 073 253763 762766 975768 125776 208779 677
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring)2 608 9592 755 632673 638684 376694 565699 999707 543
Etterspørsel fra offentlig forvaltning879 664927 062227 373229 042235 678234 452236 950
 
Eksport i alt1 165 4811 060 540256 188263 121262 878275 760295 350
¬ Tradisjonelle varer (eksport)371 622355 72788 27590 54690 63786 48391 963
¬ Råolje og naturgass (eksport)448 712373 37585 96091 00091 436103 629115 281
¬ Skip, plattformer og fly (eksport)11 47317 3232 3813 2163 3067 0767 656
¬ Tjenester (eksport)333 674314 11579 57278 35977 50078 57380 450
 
Samlet sluttanvendelse4 113 7754 133 7931 019 9491 030 0961 031 0031 051 9681 075 027
 
Import i alt996 3421 021 117254 477258 466258 246254 683258 774
¬ Tradisjonelle varer (import)581 015582 876145 264145 613146 141146 022150 298
¬ Råolje og naturgass (import)10 8658 6042 3142 0142 3481 9032 733
¬ Skip, plattformer og fly (import)34 16245 3219 95410 95812 83711 57012 693
¬ Tjenester (import)370 300384 31696 94599 88096 92095 18893 049
 
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi3 117 4333 112 676765 472771 630772 757797 285816 253
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi2 620 0352 715 876668 770674 187681 819687 035693 529
 
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart2497 398396 80196 70297 44390 938110 249122 724
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi2 275 8772 355 600581 105584 477591 420595 429599 682
¬ Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning (bruttoprodukt)1 712 2891 767 768435 517439 055443 690446 354450 023
¬¬ Industri og bergverk (bruttoprodukt)227 555222 57055 70955 70155 84855 47258 066
¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoprodukt)280 965321 79175 82379 36781 53284 38883 294
¬¬ Tjenester inkl. boligtjenester (bruttoprodukt)1 203 7691 223 407303 985303 987306 309306 494308 663
¬ Offentlig forvaltning (bruttoprodukt)563 589587 833145 589145 422147 731149 075149 659
Produktavgifter og -subsidier344 158360 27587 66589 71090 39991 60793 847

Tabell 7 
Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Faste 2014-priser. Millioner kroner

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Faste 2014-priser. Millioner kroner1
201520161. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 2017
11Tall fra og med 2015 er foreløpige
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
3Omfatter utvinning av råolje og naturgass, rørtransport og utenriks sjøfart.
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner1 311 4651 332 615331 945333 290333 070335 374337 501
¬ Konsum i husholdninger1 245 2161 265 837315 720316 282316 342318 560320 607
¬¬ Varekonsum579 798579 384145 695145 242144 508145 347145 664
¬¬ Tjenestekonsum604 358624 831154 395155 861156 643157 619158 783
¬¬ Husholdningenes kjøp i utlandet99 797103 38125 63825 59326 13925 93426 054
¬¬ Utlendingers kjøp i Norge-38 737-41 759-10 009-10 414-10 948-10 340-9 894
¬ Konsum i ideelle organisasjoner66 24966 77816 22517 00816 72816 81416 894
Konsum i offentlig forvaltning706 366722 267178 594179 817181 032182 155182 926
¬ Konsum i statsforvaltningen354 962363 79089 93890 56191 04491 61491 966
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, sivilt313 292322 07879 55180 18480 54981 16881 552
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, forsvar41 67041 71110 38710 37710 49510 44610 414
¬ Konsum i kommuneforvaltningen351 404358 47888 65689 25689 98890 54290 960
 
Bruttoinvestering i fast realkapital711 392713 232174 754176 717180 784179 883180 798
¬ Utvinning og rørtransport (bruttoinvestering)183 085153 06239 45538 52038 10437 07338 085
¬ Utenriks sjøfart (bruttoinvestering)1 9591 02590671194-107-1 165
¬ Fastlands-Norge (bruttoinvestering)526 349559 145134 393138 126142 487142 918143 878
¬¬Næringer (bruttoinvestering)219 501226 39154 19256 67457 22958 22456 976
¬¬¬ Tjenester tilknyttet utvinning (bruttoinvestering)4 2051 158479230166282409
¬¬¬ Andre tjenester (bruttoinvestering)133 822138 53332 71435 24235 21535 44234 626
¬¬¬ Industri og bergverk (bruttoinvestering)31 44733 2958 0948 4338 1038 6708 111
¬¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoinvestering)50 02753 40612 90412 76913 74513 83013 830
¬¬ Boliger (husholdninger) (bruttoinvestering)158 051173 75141 33342 40043 81945 20446 539
¬¬ Offentlig forvaltning (bruttoinvestering)148 796159 00338 86839 05341 43939 49040 363
Anskaffelser minus avhendelse av verdigjenstander3343348384808786
Lagerendring og statistiske avvik151 488160 53446 19243 63033 96737 39139 017
Bruttoinvestering i alt863 215874 099220 946220 347214 751217 275219 815
 
Innenlandsk sluttanvendelse2 881 0462 928 982731 485733 453728 853734 804740 242
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring)2 544 1802 614 027644 931651 233656 589660 448664 305
Etterspørsel fra offentlig forvaltning855 163881 270217 462218 869222 471221 645223 289
 
Eksport i alt1 265 8591 259 623315 223313 245315 236315 513318 432
¬ Tradisjonelle varer (eksport)363 233333 49586 20885 58184 98977 07083 071
¬ Råolje og naturgass (eksport)569 005592 059148 591145 933147 526149 327148 404
¬ Skip, plattformer og fly (eksport)7 47115 2621 9002 5052 6798 1727 823
¬ Tjenester (eksport)326 150318 80778 52479 22580 04280 94479 133
 
Samlet sluttanvendelse4 146 9044 188 6041 046 7081 046 6981 044 0891 050 3171 058 674
 
Import i alt955 940963 243240 804241 135242 591238 979245 558
¬ Tradisjonelle varer (import)554 823548 463136 657136 635137 530137 518140 226
¬ Råolje og naturgass (import)13 47111 5413 3622 8023 1362 2063 086
¬ Skip, plattformer og fly (import)29 36837 3848 1868 96410 7169 53310 142
¬ Tjenester (import)358 279365 85392 60092 73491 20889 72392 104
 
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi23 190 9643 225 362805 904805 563801 499811 338813 116
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi22 561 4332 584 152642 539645 507646 387648 759652 962
 
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart3629 531641 210163 365160 056155 112162 579160 153
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi2 223 9482 237 479556 936558 821559 837561 734564 842
¬ Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning (bruttoprodukt)1 676 7071 678 122417 830419 388419 973420 789422 969
¬¬ Industri og bergverk (bruttoprodukt)211 627202 20251 34450 82550 20550 20250 652
¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoprodukt)276 050282 93071 02270 29970 59471 00171 456
¬¬ Tjenester inkl. boligtjenester (bruttoprodukt)1 189 0301 192 990295 464298 264299 175299 586300 861
¬ Offentlig forvaltning (bruttoprodukt)547 240559 357139 106139 433139 863140 945141 873
Produktavgifter og -subsidier337 486346 67385 60386 68686 55087 02588 120

Tabell 8 
Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående periode

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert. Prosentvis volumendring fra foregående periode1
201520161. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 20161. kvartal 2017
1Tall fra og med 2015 er foreløpige
2Bruttonasjonalprodukt er målt i markedsverdi, mens bruttoprodukt i næringer er målt i basisverdi.
3Omfatter utvinning av råolje og naturgass, rørtransport og utenriks sjøfart.
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner2,11,60,30,4-0,10,70,6
¬ Konsum i husholdninger2,11,70,50,20,00,70,6
¬¬ Varekonsum1,0-0,10,0-0,3-0,50,60,2
¬¬ Tjenestekonsum3,53,40,80,90,50,60,7
¬¬ Husholdningenes kjøp i utlandet2,93,61,0-0,22,1-0,80,5
¬¬ Utlendingers kjøp i Norge10,37,81,54,05,1-5,6-4,3
¬ Konsum i ideelle organisasjoner2,20,8-3,14,8-1,60,50,5
Konsum i offentlig forvaltning2,12,30,50,70,70,60,4
¬ Konsum i statsforvaltningen2,42,50,70,70,50,60,4
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, sivilt2,92,80,90,80,50,80,5
¬¬¬ Konsum i statsforvaltningen, forsvar-1,00,1-0,7-0,11,1-0,5-0,3
¬ Konsum i kommuneforvaltningen1,72,00,30,70,80,60,5
 
Bruttoinvestering i fast realkapital-3,80,3-1,41,12,3-0,50,5
¬ Utvinning og rørtransport (bruttoinvestering)-15,0-16,4-7,5-2,4-1,1-2,72,7
¬ Utenriks sjøfart (bruttoinvestering)138,3-47,7172,5-92,2173,8....
¬ Fastlands-Norge (bruttoinvestering)0,66,20,22,83,20,30,7
¬¬Næringer (bruttoinvestering)-1,63,1-0,24,61,01,7-2,1
¬¬¬ Tjenester tilknyttet utvinning (bruttoinvestering)-14,0-72,5-21,3-52,0-27,870,244,7
¬¬¬ Andre tjenester (bruttoinvestering)-1,23,5-1,97,7-0,10,6-2,3
¬¬¬ Industri og bergverk (bruttoinvestering)-7,85,91,54,2-3,97,0-6,4
¬¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoinvestering)3,06,84,4-1,07,60,60,0
¬¬ Boliger (husholdninger) (bruttoinvestering)1,69,90,82,63,33,23,0
¬¬ Offentlig forvaltning (bruttoinvestering)3,06,90,00,56,1-4,72,2
Anskaffelser minus avhendelse av verdigjenstander0,4-0,2-4,82,2-4,77,7-0,4
Lagerendring og statistiske avvik5,06,042,1-5,5-22,110,14,3
Bruttoinvestering i alt-2,31,35,4-0,3-2,51,21,2
 
Innenlandsk sluttanvendelse0,71,71,80,3-0,60,80,7
Etterspørsel fra Fastlands-Norge (ekskl. lagerendring)1,82,70,31,00,80,60,6
Etterspørsel fra offentlig forvaltning2,23,10,40,61,6-0,40,7
 
Eksport i alt3,7-0,5-1,2-0,60,60,10,9
¬ Tradisjonelle varer (eksport)5,8-8,2-5,0-0,7-0,7-9,37,8
¬ Råolje og naturgass (eksport)3,24,14,6-1,81,11,2-0,6
¬ Skip, plattformer og fly (eksport)-25,0104,3-7,231,87,0205,0-4,3
¬ Tjenester (eksport)3,3-2,3-6,60,91,01,1-2,2
 
Samlet sluttanvendelse1,61,00,90,0-0,20,60,8
 
Import i alt1,60,8-0,50,10,6-1,52,8
¬ Tradisjonelle varer (import)1,9-1,1-2,30,00,70,02,0
¬ Råolje og naturgass (import)-1,3-14,3-3,1-16,611,9-29,739,9
¬ Skip, plattformer og fly (import)-11,727,335,19,519,5-11,06,4
¬ Tjenester (import)2,52,1-0,20,1-1,6-1,62,7
 
Bruttonasjonalprodukt, markedsverdi21,61,11,30,0-0,51,20,2
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, markedsverdi21,10,90,30,50,10,40,6
 
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart33,71,95,6-2,0-3,14,8-1,5
Bruttoprodukt Fastlands-Norge, basisverdi1,10,60,30,30,20,30,6
¬ Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning (bruttoprodukt)0,80,10,10,40,10,20,5
¬¬ Industri og bergverk (bruttoprodukt)-3,2-4,5-0,3-1,0-1,20,00,9
¬¬ Annen vareproduksjon (bruttoprodukt)2,82,53,0-1,00,40,60,6
¬¬ Tjenester inkl. boligtjenester (bruttoprodukt)1,10,3-0,40,90,30,10,4
¬ Offentlig forvaltning (bruttoprodukt)1,82,20,80,20,30,80,7
Produktavgifter og -subsidier1,52,70,41,3-0,20,51,3

Tabell 9 
Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring

Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser. Prosentvis volumendring
 1. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 2016
 SesongjustertUjustertSesongjustertUjustertSesongjustertUjustertSesongjustertUjustert
 Prosentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året førProsentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året førProsentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året førProsentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året før
 Nye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publiseringNye tallForrige publisering
Bruttonasjonalprodukt (BNP)1,31,40,70,70,0-0,12,62,6-0,5-0,6-0,9-0,91,21,11,91,8
BNP Fastlands-Norge0,30,3-0,4-0,50,50,52,12,10,10,10,80,70,40,31,11,0
Husholdningenes konsum0,50,41,41,40,20,22,72,70,00,01,31,40,70,71,21,1
Offentlig konsum0,50,61,82,00,70,72,12,40,70,52,62,60,60,52,52,3
Bruttoinvestering i fast kapital-1,40,5-1,4-1,41,10,2-1,4-1,32,31,22,31,9-0,50,61,42,5
Eksport-1,2-1,11,20,8-0,6-1,11,30,90,60,4-3,3-3,40,1-1,3-1,0-2,9
Import-0,51,6-0,9-1,30,1-1,82,62,10,6-0,52,92,5-1,5-1,5-1,6-2,2

Om statistikken

Denne statistikken har ikke "Om statistikken".

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB