Vis innholdstyper

Treff (826)

Søkeresultat

 • Folkemengde

  Like høg folkevekst i 2014 som i 2013

  folketal, folkemengde, folketilvekst, innbyggjarar, middelfolkemengd, sivilstand (for eksempel gifte, ugifte, skilde), eldre

  Statistikk
 • Familier og husholdninger

  Flere husholdninger

  husholdningstyper (for eksempel aleneboende, par med/uten barn), privathusholdninger, husholdningsstørrelse, husstand, familietyper (for eksempel ektepar med/uten barn, mor/far med barn, samboere med barn), enslige, single, barn, foreldres samlivsform, aleneforeldre, steforeldre, søsken (for eksempel hel-, halv- og stesøsken), enebarn.

  Statistikk
 • Folkeveksten er høy, men avtar noe

  Samfunnsspeilet 5/2014

  Siden 2004 har innbyggertallet i Norge økt nesten 12 prosent. Hovedårsaken til veksten er stor etterspørsel etter arbeidskraft og dermed betydelig innvandring fra Øst-Europa etter utvidelsen av EU. Mye tyder på at folkeveksten bremser noe opp.

  Artikkel
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2014

  Rapporter 2014/39

  Rapporten gir en oversikt over holdninger til ulike spørsmål om innvandrere og innvandring.

  Publikasjon
 • Holdninger til innvandrere og innvandring

  Større vilje til å motta flyktninger

  flyktninger, asylsøkere, arbeidsinnvandring

  Statistikk
 • Status Analysis on Civil Registration and Vital Statistics (CRVS)

  Notater 2014/41

  Publikasjon
 • Nordic statistical yearbook 2014

  Nordisk statistisk årsbok Vol. 52

  Nordisk statistisk årsbok 2014 inneholder tekst, tabeller og figurer som på en lettfattelig måte belyser likheter og forskjeller mellom de fem nordiske landene: Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt de selvstyrte områdene Færøyene, Grønl...

  Publikasjon
 • Folkemengde og befolkningsendringar

  Den kraftige folkeveksten held fram i 3. kvartal

  innbyggjarar, folketilvekst, fødde, døde, innvandring, utvandring, innflytting, utflytting, fødselsoverskott, middelfolkemengd, befolkningsutvikling, folkemengde, nettoinnflytting

  Statistikk
 • Dette er Svalbard 2014

  Faktahefter 2014

  En bred og lettfattelig fremstilling av livet og samfunnet på Svalbard med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk.

  Publikasjon
 • Når barnet har to foreldrehjem

  Samfunnsspeilet 4/2014

  Foreldre som bor hver for seg, kan la barnet ha delt bosted, bo fast hos mor eller hos far. De fleste ordningene er ganske stabile: Barn skifter sjelden fra én bostedsordning til en annen. Den mest stabile ordningen er at barnet bor fast hos mor.

  Artikkel
 • Befolkningen på Svalbard

  Mer enn hver femte innbygger i de norske bosettingene er utlending

  folketall, bosetninger (norske, russiske og polske), innflytting, utflytting, botid, fødte, døde

  Statistikk
 • Befolkningsframskrivinger 2014-2100: Hovedresultater

  Økonomiske analyser 4/2014

  Folketallet i Norge fortsetter å vokse relativt raskt i befolkningsframskrivingenes mellomalternativ. Veksten blir særlig høy i og rundt de store byene. Aldringen av befolkningen fortsetter, og i 2060 vil hver femte innbygger være 70 år eller mer.

  Artikkel
 • Framtidas fruktbarhet: Færre barn eller eldre mødre?

  Økonomiske analyser 4/2014

  På fem år har samlet fruktbarhetstall per kvinne gått fra 2 til 1,8. Speiler dette at kvinner får færre barn, eller at de blir mødre senere i livet? Og hvilke konsekvenser har det for framtidas befolkningssammensetning?

  Artikkel
 • Hvor godt treffer befolkningsframskrivingene for kommunene?

  Økonomiske analyser 4/2014

  Framskrivingene for kommunene treffer sjelden folketallet helt eksakt, men avvikene er på under 5 prosent i 8 av 10 kommuner etter fem år. Tidligere undervurderte framskrivingene sentraliseringstrenden; det er ikke tilfellet for de nyere framskriv...

  Artikkel
 • Befolkningsframskrivinger 2014-2100: Inn- og utvandring

  Økonomiske analyser 4/2014

  Innvandringen har vært høy de siste ti årene, og den fortsetter å være relativt høy i noen år til, ifølge befolkningsframskrivingenes mellomalternativ. Når olje- og gassinntektene avtar, går innvandringen, særlig fra de nye EU-landene, noe ned.

  Artikkel