Relatert innhold

Vis innholdstyper

Treff (867)

Søkeresultat

 • Samboere

  Ett av fire par er samboere

  samboerskap, andel samboere, andel gifte, andel enslige, samliv

  Statistikk
 • Folkemengde og befolkningsendringar

  Noko høgare utvandring i 3. kvartal

  innbyggjarar, folketilvekst, fødde, døde, innvandring, utvandring, innflytting, utflytting, fødselsoverskott, middelfolkemengd, befolkningsutvikling, folkemengde, nettoinnflytting

  Statistikk
 • Videreføring av statistikk fra Folke- og boligtellingen 2011

  Statistikkene for husholdninger og boliger som er basert på registre har nå blitt samordnet. Det betyr at en stor del av statistikken fra Folke- og boligtellingen 2011 kan publiseres årlig.

  Artikkel
 • Flere familiegjenforeninger enn nye ekteskap

  Les om hvordan familieinnvandringen til Norge har variert siden 1990. Familiegjenforening er den vanligste formen for familieinnvandring. Utvidelsen av EU etter årtusenskiftet har fått ringvirkninger også for familieinnvandringen.

  Artikkel
 • Flyktninger i Norge

  Flyktningstrømmen skaper avisoverskrifter over hele Europa. Dette gjelder også Norge, men tross stor oppmerksomhet har kun en svært liten andel flyktninger funnet veien hit foreløpig.

  Artikkel
 • Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grünerløkka

  Rapporter 2015/43

  Botid, innvandringsgrunn og landbakgrunn påvirker utdanningsnivå og sysselsetting blant innbyggere med innvandrerbakgrunn i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Grünerløkka og Gamle Oslo. Lang botid gjør at skillet blir mindre fra den øvrige befolkningen.

  Publikasjon
 • Innvandrere på Oslo-kartet

  Samfunnsspeilet 3/2015

  Det er store variasjoner i andelen av befolkningen som har innvandrerbakgrunn også innenfor Oslos enkelte bydeler.Utviklingen over tid kan illustreres ved hjelp av et rutenettkart, der alle rutene er like store og uendret over tid.

  Artikkel
 • Typisk europeisk ungdom?

  Hva er forskjellen på å være ung i Norge og resten av Europa? Hvordan lever egentlig en gjennomsnittlig 25-åring i Norge? Det europeiske statistikkbyrået Eurostat har lansert en interaktiv visualisering som gjør det enkelt å finne og sammenligne s...

  Artikkel
 • Befolkningen på Svalbard

  Stabilt folketall tross nedbemanning i Store norske

  folketall, bosetninger (norske, russiske og polske), innflytting, utflytting, botid, fødte, døde

  Statistikk
 • Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker

  Rapporter 2015/39

  Stor forskjell i forventet levealder mellom ulike yrkesgrupper. Yrker med krav til høyere utdanning har ofte lavere dødelighet enn yrker uten krav til utdanning.

  Publikasjon
 • Ekteskap og skilsmisser

  Høg gjennomsnittsalder for førstegongsvigde

  vigslar, giftarmål, vigselstypar (for eksempel borgarleg, statskyrkjeleg, i utlandet), ekteskapslengd, separasjonar, partnarskap

  Statistikk
 • Dette er Norge 2015

  Når kommer eldrebølgen? Er det flest kvinner eller menn som bor alene? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30? Disse spørsmålene, og mange andre, får du svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Kunnskapsstatus om fruktbarhet og samliv i Norge

  Rapporter 2015/31

  Rapporten gir en oppdatert oversikt over norske studier på områdene fruktbarhet og samliv.

  Publikasjon
 • Skjøre samboerskap uten barn

  Samfunnsspeilet 2/2015

  Samboerpar uten barn løper en større risiko for at samlivet tar slutt enn de som har barn sammen. I perioden 2005-2013 gikk hvert tredje samboerskap uten barn i oppløsning, mot hvert femte der det var felles barn. Antall barn har også betydning.

  Artikkel
 • Flyttemønstre til og fra Oslo blant barn og unge

  Rapporter 2015/28

  Hvert år flytter det flere barn i førskolealder ut av Oslo, enn det flytter inn. Av alle barn som bor i Oslo i sitt første leveår, flytter en tredel ut av hovedstaden før skolealder.

  Publikasjon