Vis innholdstyper

Treff (832)

Søkeresultat

 • Modellering av inn- og utvandring i mikrosimuleringsmodellen MOSART

  Notater 2015/5

  Hensikten med notatet er å vise hvordan modellering av brutto inn- og utvandring har forbedret resultatene som produseres av MOSART.

  Publikasjon
 • Navn

  Nora og Lucas tilbake på navnetoppen

  fornavn, babynavn, guttenavn, jentenavn, mellomnavn, etternavn

  Statistikk
 • Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før?

  Rapporter 2015/3

  I en ny rapport ser forskerne på foreldre som velger delt bosted for barna og om det i tiden 2002 til 2012 er endringer i hvilke foreldregrupper som velger denne ordningen.

  Publikasjon
 • Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg

  Rapporter 2015/1

  Samarbeidet mellom foreldre som bor hver for seg fungerte bedre når de hadde delt bosted enn når barna bodde mesteparten av tiden hos en av foreldrene, viser en ny rapport.

  Publikasjon
 • Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg?

  Rapporter 2015/2

  Om lag halvparten av fedrene som ikke er registrert bosatt sammen med barna, har samvær med barna minst ti dager i måneden.

  Publikasjon
 • Folkemengdens bevegelse 1735-2014: en tabellstudie

  Statistisk sentralbyrås bidrag til grunnlovsjubileet i 2014 var boken Folkemengdens bevegelse 1735–2014 – en tabellstudie. Nesten 300 års befolkningsutvikling blir skildret gjennom historien til en helt bestemt tabell, publisert for første gang i ...

  Artikkel
 • Stadig lavere andel som tar norsk statsborgerskap

  Selv om antallet overganger til norsk statsborgerskap har økt i perioden 1977-2013, er det en stadig mindre andel blant dem som kan skifte statstilhørighet, som faktisk gjør det. Arbeidsinnvandrerne fra EU søker i liten grad om norsk statsborgerskap.

  Artikkel
 • Folkemengde

  Like høg folkevekst i 2014 som i 2013

  folketal, folkemengde, folketilvekst, innbyggjarar, middelfolkemengd, sivilstand (for eksempel gifte, ugifte, skilde), eldre

  Statistikk
 • Familier og husholdninger

  Flere husholdninger

  husholdningstyper (for eksempel aleneboende, par med/uten barn), privathusholdninger, husholdningsstørrelse, husstand, familietyper (for eksempel ektepar med/uten barn, mor/far med barn, samboere med barn), enslige, single, barn, foreldres samlivsform, aleneforeldre, steforeldre, søsken (for eksempel hel-, halv- og stesøsken), enebarn.

  Statistikk
 • Folkeveksten er høy, men avtar noe

  Samfunnsspeilet 5/2014

  Siden 2004 har innbyggertallet i Norge økt nesten 12 prosent. Hovedårsaken til veksten er stor etterspørsel etter arbeidskraft og dermed betydelig innvandring fra Øst-Europa etter utvidelsen av EU. Mye tyder på at folkeveksten bremser noe opp.

  Artikkel
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2014

  Rapporter 2014/39

  Rapporten gir en oversikt over holdninger til ulike spørsmål om innvandrere og innvandring.

  Publikasjon
 • Holdninger til innvandrere og innvandring

  Større vilje til å motta flyktninger

  flyktninger, asylsøkere, arbeidsinnvandring

  Statistikk
 • Status Analysis on Civil Registration and Vital Statistics (CRVS)

  Notater 2014/41

  Publikasjon
 • Nordic statistical yearbook 2014

  Nordisk statistisk årsbok Vol. 52

  Nordisk statistisk årsbok 2014 inneholder tekst, tabeller og figurer som på en lettfattelig måte belyser likheter og forskjeller mellom de fem nordiske landene: Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt de selvstyrte områdene Færøyene, Grønl...

  Publikasjon
 • Folkemengde og befolkningsendringar

  Den kraftige folkeveksten held fram i 3. kvartal

  innbyggjarar, folketilvekst, fødde, døde, innvandring, utvandring, innflytting, utflytting, fødselsoverskott, middelfolkemengd, befolkningsutvikling, folkemengde, nettoinnflytting

  Statistikk