Vis innholdstyper

Treff (816)

Søkeresultat

 • Ekteskap og skilsmisser

  Færre skil og separerer seg

  vigslar, giftarmål, vigselstypar (for eksempel borgarleg, statskyrkjeleg, i utlandet), ekteskapslengd, separasjonar, partnarskap

  Statistikk
 • Folkemengd og befolkningsendringar

  Færre flyttar til Noreg

  innbyggjarar, folketilvekst, fødde, døde, innvandring, utvandring, innflytting, utflytting, fødselsoverskott, middelfolkemengd, befolkningsutvikling, folkemengde, nettoinnflytting

  Statistikk
 • Dette er Norge 2014

  Når kommer eldrebølgen? Er det flest kvinner eller menn som bor alene? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30? Disse spørsmålene, og mange andre, får du svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Hos mor, hos far eller delt bosted?

  Rapporter 2014/27

  Å bo fast hos mor er den mest stabile bo-ordningen for barn, viser en ny analyse basert på intervjuer av foreldre som har skilt lag.

  Publikasjon
 • Befolkning og areal i tettsteder

  Ny avgrensningsmetode for tettsteder gir mer nøyaktige tall

  tettbygd strøk, spredtbygd strøk, bosatte, folkemengde, befolkningstetthet, størrelsesgrupper, sentrumssoner, stedfestet adresse

  Statistikk
 • Alene, i samliv eller fortsatt i barndomshjemmet?

  Samfunnsspeilet 3/2014

  Unge voksne i Europa er i ulik grad avhengige av økonomisk støtte fra foreldrene, og det avspeiles i hvordan de bor. I Norge flytter man mye tidligere fra barndomshjemmet enn unge italienere gjør, og norske kvinner og menn bor oftere alene.

  Artikkel
 • Befolkningsframskrivinger

  Befolkningsvekst i overskuelig framtid

  befolkningsprognoser, folketall, innbyggere, befolkningsutvikling, framskrivingsalternativer, fødte, døde

  Statistikk
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i 13 kommuner

  Rapporter 2014/23

  Her presenteres innvandrerbefolkningens demografi og levekår i de 13 kommunene og 5 Oslo-bydelene med størst innvandrerandel, bl.a: Bergen, Trondheim, Drammen, Kristiansand, Sandnes, Skedsmo, Asker, Skien og bydelene Grünerløkka, Bjerke, Grorud m.fl.

  Publikasjon
 • Kontante overføringer til barnefamilier

  Fallende utbetalinger av barnetrygd

  barnetrygd, kontantstøtte, overgangsstønad, utdanningsstønad, foreldrestønad

  Statistikk
 • Befolkningsframskrivingene

  Notater 2014/23

  Dette dokumentasjonsnotatet gir en oversikt over hvordan den norske befolkningen blir framskrevet ved hjelp av modellene BEFINN og BEFREG. Modellene ble omstrukturert i 2013-2014.

  Publikasjon
 • Adopsjoner

  Få utenlandsadopsjoner

  utenlandsadopsjoner, stebarn, fosterbarn, landbakgrunn, adoptivforeldre

  Statistikk
 • Monitor for sekundærflytting

  Rapporter 2014/21

  Av de vel 5 000 personene med flyktningebakgrunn som ble bosatt i 2007, bodde 77 prosent fremdeles i første bosettingskommune fem år etter. Tilsvarende tall for 2008 var 78 prosent av vel 6 000 bosatte. Dette er de høyeste andelene som er registrert.

  Publikasjon
 • Overgang til norsk statsborgerskap

  13 200 fikk norsk statsborgerskap

  utenlandske statsborgere, landbakgrunn

  Statistikk
 • Minifakta om Norge 2014

  I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi.

  Publikasjon
 • Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

  Rapporter 2014/16

  Denne rapporten gir en oversikt over den norske befolkning basert på eget, foreldrenes og besteforeldrenes fødeland.

  Publikasjon