Relatert innhold

Vis innholdstyper

Treff (847)

Søkeresultat

 • Utvandring blant innvandrere i Norge

  Rapporter 2015/17

  Hvorfor flytter årlig mer enn 20 000 innvandrere fra Norge? I denne rapporten har vi forsøkt å belyse hva som gjør at noen innvandrere utvandrer.

  Publikasjon
 • Døde

  Hver tredje kvinne vil bli over 90 år

  forventet levealder, forventet gjenstående levetid, dødelighet, dødsfallsrater, spebarnsdødelighet

  Statistikk
 • Fødte

  Fruktbarheten fortsetter å falle gradvis

  fruktbarhet, samlet fruktbarhetstall, fødsler, flerfødsler, tvillinger, levendefødte, dødfødte, fødealder, mors samlivsstatus (enslig, gift, samboende)

  Statistikk
 • Befolkning, sysselsetting og utdanning

  Økonomiske analyser 1/2015

  Vi er blitt én million flere mennesker i Norge på under 30 år. Vi blir også stadig eldre. Hvordan er befolkning- og alderssammensetningen? Hvor mange eldre er det per 100 i arbeidsfør alder i de ulike fylkene?

  Artikkel
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  Nesten 100 000 med polsk bakgrunn

  utenlandsfødte, fødeland, statsborgerskap, botid, innvandringsbakgrunn, landbakgrunn

  Statistikk
 • Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene

  Flere kvinnelige ledere

  kjønnslikestilling, likestilling, likestillingsindeks, kvinner og menn, indikatorer (for eksempel barnehagedekning, fedre med fedrekvote, kvinner i arbeidsstyrken), kommunerangering

  Statistikk
 • Folkemengde og befolkningsendringar

  Lågaste talet på døde på 37 år

  innbyggjarar, folketilvekst, fødde, døde, innvandring, utvandring, innflytting, utflytting, fødselsoverskott, middelfolkemengd, befolkningsutvikling, folkemengde, nettoinnflytting

  Statistikk
 • Folkemengde

  Nær 10 prosent med utanlandsk statsborgarskap

  folketal, folkemengde, innbyggjarar, middelfolkemengd, sivilstand (for eksempel gifte, ugifte, skilde), eldre, alder, kjønn

  Statistikk
 • Ekteskap og skilsmisser

  Stadig færre skilsmisser og separasjonar

  vigslar, giftarmål, vigselstypar (for eksempel borgarleg, statskyrkjeleg, i utlandet), ekteskapslengd, separasjonar, partnarskap

  Statistikk
 • Historien om befolkningen i Norge

  En ny detaljert og søkbar tabell gir utvidet kunnskap om befolkningen i norske herreder og byer fra 1906 til 1968.

  Artikkel
 • Dokumentasjon av kommunetabeller over folkemengdens bevegelse 1906-1968

  Notater 2015/14

  Dokumentasjon av nye kommunetabeller over folkemengdens bevegelse 1906-1968 og samsvaret med publiserte tall i tidligere publisert statistikk (NOS Folkemengdens bevegelse).

  Publikasjon
 • Børn som kommer under uheldige Livsvilkaar

  Analysen "Om Børn, fødte udenfor Ægteskab" av Nicolai Rygg var et viktig faktagrunnlag for de Castbergske barnelover.

  Artikkel
 • Modellering av inn- og utvandring i mikrosimuleringsmodellen MOSART

  Notater 2015/5

  Hensikten med notatet er å vise hvordan modellering av brutto inn- og utvandring har forbedret resultatene som produseres av MOSART.

  Publikasjon
 • Navn

  Nora og Lucas tilbake på navnetoppen

  fornavn, babynavn, guttenavn, jentenavn, mellomnavn, etternavn

  Statistikk
 • Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før?

  Rapporter 2015/3

  I en ny rapport ser forskerne på foreldre som velger delt bosted for barna og om det i tiden 2002 til 2012 er endringer i hvilke foreldregrupper som velger denne ordningen.

  Publikasjon