Relatert innhold

Vis innholdstyper

Treff (323)

Søkeresultat

 • Norsk standard for utdanningsgruppering

  Notater 2015/37

  Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS2000) er først og fremst beregnet for bruk i offisiell norsk statistikk. Den skal definere alle utdanningsaktiviters nivå og fagområde.

  Publikasjon
 • Dokumentasjon - beregning av value added- indikatorer for Oslo kommune

  Notater 2015/33

  En value added- indikator kan være nyttig i arbeidet med å evaluere skolens bidrag til elevenes læring, og har etter hvert blitt tatt i bruk i flere OECD-land som tilleggsinformasjon til elevenes skoleresultater (OECD 2008).

  Publikasjon
 • Norskopplæring og sysselsetting blant innvandrere som fikk opphold i 2009

  Rapporter 2015/38

  I 2009 fikk 12 800 innvandrere oppholdstillatelse, og de hadde samtidig rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. 64 prosent av disse var i arbeid eller under utdanning, mens 3 prosent var mottakere av sosialhjelp i november 2...

  Publikasjon
 • Introduksjonsordningen - en resultatstudie

  Rapporter 2015/36

  For deltakere i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere har alder, kjønn og landbakgrunn mye å si for om de kommer seg i jobb eller utdanning. Den lokale arbeidsledigheten i bokommunen er også av betydning, viser ny rapport.

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2015

  Når kommer eldrebølgen? Er det flest kvinner eller menn som bor alene? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30? Disse spørsmålene, og mange andre, får du svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

  Størst økning i antall deltakere fra Syria

  introduksjonsprogram, introduksjonsstønad

  Statistikk
 • Befolkningens utdanningsnivå, manglende opplysninger om innvandrere 2013

  Notater 2015/26

  SSB har gjennomført en større spørreundersøkelse blant innvandrere med uoppgitt utdanning. Notatet «Befolkningens utdanningsnivå, manglende opplysninger om innvandrere 2013» beskriver frafallet i spørreundersøkelsen og gir statistikk om personer s...

  Publikasjon
 • Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2015

  Rapporter 2015/30

  Denne rapporten er ein oppdatering per 2015. Det blir kartlagt nivå på foreldrebetaling i barnehagar og kva for betalingsreglar som er knytte til barnehagane.

  Publikasjon
 • Eigenbetaling i barnehagar, nivåtal

  Regionale forskjellar i barnehagesatsane

  foreldrebetaling, barnehagesatser, private barnehager, offentlige barnehager, inntektsavhengig betaling, søskenmoderasjon

  Statistikk
 • Gjennomstrømning i høyere utdanning

  Unge studenter fullfører oftere

  uteksaminerte kandidater, fagfelt (for eksempel samfunnsfag, juridiske fag, humanistiske fag), bachelorgrad, mastergrad, laveregradsstudier, høyeregradsstudier, fullføringstid

  Statistikk
 • Gratis barnehagetid – et vellykket forsøk?

  Samfunnsspeilet 2/2015

  Barnehagebruken blant barn med innvandringsbakgrunn har økt 15 prosent etter at fem Oslo-bydeler begynte å tilby fire- og femåringer gratis kjernetid i barnehagen. Barn med slik bakgrunn i bydeler med gratisordning lærer lettere å lese og regne.

  Artikkel
 • Livslang læring

  Akademikere deltar mest på kurs, seminarer og konferanser

  lærevilkår, voksenopplæring, lærevilkårsmonitoren (lvm), videreutdanning

  Statistikk
 • Befolkningens utdanningsnivå

  Flere unge med høyere utdanning

  høyeste utdanning (grunnskole, videregående skole, høyskole/universitet), utdanning

  Statistikk
 • Fag- og forskingsbibliotek

  Fleire nedlastingar

  fagbibliotek, forskningsbibliotek, universitetsbibliotek, høgskolebibliotek, nasjonalbibliotek, spesialbibliotek, utlån, innlån, samlingar, bøker, tidsskrift, digitale dokumentar, sysselsette, inntekter, utgifter

  Statistikk
 • Gjennomstrømning i videregående opplæring

  Færre slutter på videregående

  oppnådd studiekompetanse, oppnådd yrkeskompetanse, gjennomføringsgrad, elever, foreldrenes utdanningsnivå, allmennfaglig studieretning, yrkesfaglig studieretning, innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre, grunnskolepoeng, normert tid, fullført videregående opplæring

  Statistikk