Vis innholdstyper

Treff (315)

Søkeresultat

 • Fagskoler

  Store kjønnsforskjeller i fagvalg

  fagskolestudenter

  Statistikk
 • Studiepoeng og fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler

  Flest kvinner fullfører utdanning på alle nivå

  høyere utdanning, uteksaminerte kandidater, fagfelt (for eksempel samfunnsfag, juridiske fag, humanistiske fag), bachelorgrad, mastergrad, laveregradsstudier, høyeregradsstudier, forskerutdanning, doktorgrader, studenter, studiepoengproduksjon, lærested, skoleslag, eieform

  Statistikk
 • Studenter ved universiteter og høgskoler

  Flere kvinner i høyere utdanning

  lærested, fagfelt (for eksempel samfunnsfag og juridiske fag, humanistiske og estetiske fag), utenlandsstudenter, studieland, skoleslag, eieform, innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre, foreldrenes utdanningsnivå

  Statistikk
 • Barnehager

  Nesten 94 000 ansatt i barnehage

  private barnehager, offentlige barnehager, ikke-kommunale barnehager, dekningsgrad, deltidsplasser, oppholdstid, minoritetsspråklige barn, flyktningebarnehager, familiebarnehager, åpne barnehager, barnehagepersonell, førskolelærere

  Statistikk
 • Minifakta om Norge 2015

  I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi.

  Publikasjon
 • Studieforbundenes opplæringsvirksomhet

  Kursaktiviteten fortsatte å øke

  kurs, kursdeltakelse, hovedemner (for eksempel språkfag, samfunnsfag, servicefag), voksenopplæring

  Statistikk
 • Folkehøgskolar

  Alder verkar inn på val av fag

  deltakere, årselever, hovedemner (for eksempel språkfag, servicefag, samfunnsfag), utenlandske statsborgere

  Statistikk
 • Voksenopplæring, godkjente nettskoler

  Flest kvinnelige deltakere på nettkurs

  nettstudier, voksenopplæring, kurs, kursfullføring, fjernundervisning, e-læring, hovedemner (for eksempel språkfag, samfunnsfag, servicefag)

  Statistikk
 • Befolkningens utdanningsnivå og arbeidsmarkedsstatus

  Rapporter 2015/11

  Denne rapporten presenterer statistikk og analyser som inkluderer opplysninger som er fremkommet i spørreundersøkelsene om utdanning fullført i utlandet.

  Publikasjon
 • Befolkning, sysselsetting og utdanning

  Økonomiske analyser 1/2015

  Vi er blitt én million flere mennesker i Norge på under 30 år. Vi blir også stadig eldre. Hvordan er befolkning- og alderssammensetningen? Hvor mange eldre er det per 100 i arbeidsfør alder i de ulike fylkene?

  Artikkel
 • Videregående opplæring og annen videregående utdanning

  Flere kvinner tar studieforberedende

  videregående skoler, folkehøyskoler, fagskoler, elever, lærlinger, lærekandidater, utdanningsprogram, studieretninger, fagprøver, svenneprøver, kurstrinn, fullførte utdanninger, avbrutte utdanninger, innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre

  Statistikk
 • Eigenbetaling i barnehagar, endringstal

  Høgare barnehagetakstar etter stortingsvedtak

  foreldrebetaling, barnehagesatsar, private barnehagar, offentlege barnehagar

  Statistikk
 • Dokumentasjon for FylkesKOSTRA videregående opplæring

  Notater 2015/13

  I dette notatet beskrives hele prosessen fra datainnhenting fram til publisering av KOSTRA-tall for videregående opplæring for 2012- og 2013-årgangen.

  Publikasjon
 • Nasjonale prøver

  Jevngode resultater i engelsk

  elever, grunnskoler, resultater, elevprestasjoner, mestringsnivå

  Statistikk
 • Seks av ti deltakere fra introduksjonsprogrammet i arbeid eller utdanning

  I 2013 var 62 prosent av dem som gikk ut av introduksjonsprogrammet ett år tidligere, kommet i arbeid eller utdanning. Halvparten av kvinnene og syv av ti menn var enten i arbeid, utdanning eller begge deler.

  Artikkel