Vis innholdstyper

Treff (306)

Søkeresultat

 • Universiteter og høgskoler - StatRes

  Størst studentøkning på høyere grad

  studenter, studieplasser, studiepoeng, søkere, fullførte utdanninger, fullføringstid, grader, forskningsaktiviteter, vitenskapelig publisering, publikasjonspoeng, driftsutgifter, lønnskostnader, årsverk

  Statistikk
 • Undersøkelse om voksne og læring 2012

  Notater 2014/32

  I denne rapporten beskriver Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomføringen av undersøkelsen om voksne og læring i 2012.

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2014

  Når kommer eldrebølgen? Er det flest kvinner eller menn som bor alene? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30? Disse spørsmålene, og mange andre, får du svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere

  Høyeste deltakelse i ordningen noen gang

  introduksjonsprogram, introduksjonsstønad

  Statistikk
 • Livslang læring

  Over halvparten av de yngste sysselsatte i formell utdanning

  lærevilkår, voksenopplæring, lærevilkårsmonitoren (lvm), videreutdanning

  Statistikk
 • Voksenopplæring, godkjente nettskoler

  Én av fire nettskoledeltakere er kvinner i 20-årene

  nettstudier, voksenopplæring, kurs, kursfullføring, fjernundervisning, e-læring, hovedemner (for eksempel språkfag, samfunnsfag, servicefag)

  Statistikk
 • Gjennomstrømning i høyere utdanning

  Mange fullfører ikke en grad

  uteksaminerte kandidater, fagfelt (for eksempel samfunnsfag, juridiske fag, humanistiske fag), bachelorgrad, mastergrad, laveregradsstudier, høyeregradsstudier, fullføringstid

  Statistikk
 • Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2014

  Rapporter 2014/24

  Føremålet med denne undersøkinga er å kartleggje nivået på foreldrebetaling i barnehagar og kva for betalingsreglar som er knytte til barnehagane.

  Publikasjon
 • Eigenbetaling i barnehagar, nivåtal

  Auka makspris frå Stortinget gav høgare barnehagesatsar i kommunane

  foreldrebetaling, barnehagesatser, private barnehager, offentlige barnehager, inntektsavhengig betaling, søskenmoderasjon

  Statistikk
 • Gjennomstrømning i videregående opplæring

  Flere fullfører videregående

  oppnådd studiekompetanse, oppnådd yrkeskompetanse, gjennomføringsgrad, elever, foreldrenes utdanningsnivå, allmennfaglig studieretning, yrkesfaglig studieretning, innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre, grunnskolepoeng, normert tid, fullført videregående opplæring

  Statistikk
 • Befolkningens utdanningsnivå

  Flere kvinner med høyere utdanning

  høyeste utdanning (grunnskole, videregående skole, høyskole/universitet), utdanning

  Statistikk
 • Videregående opplæring og annen videregående utdanning

  Stadig flere elever tar studieforberedende

  videregående skoler, folkehøyskoler, fagskoler, elever, lærlinger, lærekandidater, utdanningsprogram, studieretninger, fagprøver, svenneprøver, kurstrinn, fullførte utdanninger, avbrutte utdanninger, innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre

  Statistikk
 • Studenter ved universiteter og høgskoler

  Flest studerer helse, sosial og idrettsfag

  lærested, fagfelt (for eksempel samfunnsfag og juridiske fag, humanistiske og estetiske fag), utenlandsstudenter, studieland, skoleslag, eieform, innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre, foreldrenes utdanningsnivå

  Statistikk
 • Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler

  Litt flere fullfører lang utdanning

  høyere utdanning, uteksaminerte kandidater, fagfelt (for eksempel samfunnsfag, juridiske fag, humanistiske fag), bachelorgrad, mastergrad, laveregradsstudier, høyeregradsstudier, forskerutdanning, doktorgrader

  Statistikk
 • Fag- og forskingsbibliotek

  Færre bøker og periodika

  universitetsbibliotek, høgskolebibliotek, nasjonalbibliotek, spesialbibliotek, utlån, innlån, samlingar, bøker, tidsskrift, digitale dokumentar, sysselsette, inntekter, utgifter

  Statistikk