Økonomiske analyser, 6/2011

Reviderte nasjonalregnskapstall 1970-2010

Publisert:

Statistisk sentralbyrå har nettopp gjennomført en hovedrevisjon av nasjonalregnskapet. Ved denne revisjonen er SSBs nye næringsstandard SN2007 innarbeidet i nasjonalregnskapets tidsserier tilbake til 1970. For årene etter 2003 har ny informasjon ført til at bruttonasjonalproduktet er revidert opp. Oppjusteringen varierer fra 0,6 prosent for 2004 til 1,5 prosent for 2007, målt i løpende kroneverdi.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt