Publikasjon

Notater 2006/22

Beregning av olje- og gassnæringene i KNR

Innhold

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Kontakt