Økonomiske analyser, 4/2012

Fra nasjonalinntekt til nasjonalregnskap

Publisert:

Det første norske nasjonalregnskapet etter moderne prinsipper ble publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB) i 1952. Allerede i 1892-93 hadde imidlertid Anders Nicolai Kiær – SSBs første direktør – beregnet tall som viste at Norges nasjonalinntekt var om lag 580 millioner kroner, eller 290 kroner per innbygger. Norge var da blant de få land som hadde slike beregninger.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt