Notater 2012/41

Beregningene av næringene undervisningstjenester utenom offentlig forvaltning i nasjonalregnskapet

Dette dokumentasjonsnotatet har til hensikt å vise en detaljert beskrivelse av produktene, kildene og metodene, samt resultatene av hovedrevisjonen 2011 for de private, ikke-offentlige, undervisningsnæringene. Dette omfatter en markedsrettet næring og en ikke-markedsrettet næring for ideelle organisasjoner. Produksjon, produktinnsats, lønnskostnader, investeringer samt prisindekser blir detaljert beskrevet for hver enkelt næring. I tillegg dokumenteres eventuelle produksjonssubsidier og -skatter, anvendelse av produksjon og sysselsetting.

Bakgrunnen for hovedrevisjonen, som ble publisert i november 2011, har vært å innarbeide ny nærings- og produktklassifisering, hhv Standard for næringsklassifisering 2007 (SN2007) og produktklassifikasjon (Classification of Products by Activity - CPA). Alle årlige og kvartalsvise tall har blitt beregnet etter de nye standardene og tallene har blitt revidert tilbake til 1970.

Undervisningsnæringene har i liten grad blitt endret som følge av ny næringsstandarden. Gjennomgang av næringene har derimot medført at nye kilder og nytt beregningsopplegg har blitt innarbeidet. Revisjonene er i all hovedsak konsentrert rundt årene 2005-2007, men 2003 og 2004 er også gjenstand for mindre revisjoner.

Om publikasjonen

Tittel

Beregningene av næringene undervisningstjenester utenom offentlig forvaltning i nasjonalregnskapet

Ansvarlig

Nina Bruvik Westberg

Serie og -nummer

Notater 2012/41

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8420-5

ISBN (trykt)

978-82-537-8419-9

Antall sider

32

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt