Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

Notater 2001/52

Beregning av næringene jordbruk og skogbruk i nasjonalregnskapet

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Beregning av næringene jordbruk og skogbruk i nasjonalregnskapet

Ansvarlige

Ingunn Sagelvmo, Håvard Sjølie

Serie og -nummer

Notater 2001/52

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for økonomisk statistikk/Seksjon for nasjonalregnskap

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

51

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt