Notater 2001/52

Beregning av næringene jordbruk og skogbruk i nasjonalregnskapet

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Beregning av næringene jordbruk og skogbruk i nasjonalregnskapet

Ansvarlige

Ingunn Sagelvmo, Håvard Sjølie

Serie og -nummer

Notater 2001/52

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for økonomisk statistikk/Seksjon for nasjonalregnskap

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

51

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt