Notater 2001/52

Beregning av næringene jordbruk og skogbruk i nasjonalregnskapet

Innhold

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Kontakt