Publikasjon

Notater 2017/14

Volum- og prisendring i nasjonalregnskapet

Beregninger av nasjonalregnskapet i faste priser

Innhold

Dette notatet er en oppfølging av en arbeidsgruppe som ble nedsatt for å vurdere prisdata til bruk i nasjonalregnskapet.

For mange formål er det større interesse knyttet til volumutviklingen i nasjonalregnskapet enn til utviklingen i de løpende tallene. Volumutviklingen, utviklingen i faste priser, beregnes ut fra løpende tall ved å korrigere for prisstigningen. Til dette brukes SSBs tilfang av prisindekser, men også i blant andre metoder.

Notatet beskriver prismaterialet og øvrige data som brukes til å beregne volumutviklingen.

Nasjonalregnskapsbestemmelsene setter krav til prisindekser og metoder som er akseptable i nasjonalregnskapet. Stort sett bruker vi akseptable metoder i det norske nasjonalregnskapet, men enkelte steder mangler det data for prisutvikling. Det er et formål med notatet å vise hvor disse manglene finnes.

Kontakt