Notater 2017/14

Beregninger av nasjonalregnskapet i faste priser

Volum- og prisendring i nasjonalregnskapet

Dette notatet er en oppfølging av en arbeidsgruppe som ble nedsatt for å vurdere prisdata til bruk i nasjonalregnskapet.

For mange formål er det større interesse knyttet til volumutviklingen i nasjonalregnskapet enn til utviklingen i de løpende tallene. Volumutviklingen, utviklingen i faste priser, beregnes ut fra løpende tall ved å korrigere for prisstigningen. Til dette brukes SSBs tilfang av prisindekser, men også i blant andre metoder.

Notatet beskriver prismaterialet og øvrige data som brukes til å beregne volumutviklingen.

Nasjonalregnskapsbestemmelsene setter krav til prisindekser og metoder som er akseptable i nasjonalregnskapet. Stort sett bruker vi akseptable metoder i det norske nasjonalregnskapet, men enkelte steder mangler det data for prisutvikling. Det er et formål med notatet å vise hvor disse manglene finnes.

Om publikasjonen

Tittel

Volum- og prisendring i nasjonalregnskapet. Beregninger av nasjonalregnskapet i faste priser

Ansvarlig

Knut Ø. Sørensen

Serie og -nummer

Notater 2017/14

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9501-0

Antall sider

22

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt