Økonomiske analyser, 2/2014

Nytt BNP - Hovedrevisjon av Nasjonalregnskapet 2014

Publisert:

Vi anslår at BNP blir justert noe opp når Statistisk sentralbyrå publiserer reviderte nasjonalregnskapstall i november. Revisjonen har sammenheng med oppdaterte internasjonale retningslinjer for nasjonalregnskap og utenriksregnskap. To endringer bidrar spesielt til oppjusteringen: Ny behandling av utgifter til forskning og utvikling og større militære anskaffelser.

Åpne og les artikkelen i PDF (568 KB)

Kontakt