Relatert innhold

Vis innholdstyper

Treff (85)

Søkeresultat

 • Kommunestyre- og fylkestingsvalget

  Valgdeltakelsen sank i 8 av 10 kommuner

  valgresultater, valgdeltagelse, politiske partier, valglister, stemmeberettigede, forhåndsstemmer, valgtingstemmer, godkjente stemmer, mandatfordeling

  Statistikk
 • Valgkampbidrag

  To tredeler av valgkampbidragene til Arbeiderpartiet og Høyre

  valgkamp, økonomisk støtte, politiske partier

  Statistikk
 • Finansiering av politiske partier

  450 millioner i offentlig støtte til partiene

  partistøtte, offentlig støtte, støtte fra arbeidslivsorganisasjoner, kapitalinntekter, privat støtte, medlemskontingent

  Statistikk
 • Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett

  218 000 flere stemmeberettigede

  stemmeberettigede, velgere, førstegangsvelgere, velgere med innvandrerbakgrunn

  Statistikk
 • Valgdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn

  Rapporter 2015/33

  Hvis valgdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn hadde vært like høy som blant majoritetsbefolkningen, ville Arbeiderpartiet økt sin velgerandel. Høyre og Fremskrittspartiet ville gått noe tilbake. Men endringene hadde ikke vært store no...

  Publikasjon
 • Valgundersøkelsen 2013

  Notater 2015/29

  Statistisk sentralbyrå (SSB) og Institutt for samfunnsforskning (ISF) gjennomførte i 2013 Den norske valgundersøkelsen i forbindelse med stortingsvalget samme år. Undersøkelsen omfattet spørsmål om valgkampen, politikerne, hvilke saker som var vik...

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2015

  Når kommer eldrebølgen? Er det flest kvinner eller menn som bor alene? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30? Disse spørsmålene, og mange andre, får du svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Kommunestyre- og fylkestingsvalget, listekandidater

  Andelen kvinner og personer med innvandrerbakgrunn øker svakt

  kommunestyrekandidater, fylkestingskandidater, politiske partier, valglister

  Statistikk
 • Bak Sverige og Danmark i valgdeltakelse

  Samfunnsspeilet 2/2015

  Valgdeltakelsen i lokalvalg har hatt en synkende tendens i det meste av Europa de siste tiårene. For fire år siden gikk imidlertid valgdeltakelsen i Norge opp, fra 62 til 65 prosent. Vi ligger likevel langt bak de andre skandinaviske landene.

  Artikkel
 • Lokale folkeavstemninger

  Halvparten av folkeavstemningene ble avholdt i Sør-Trøndelag

  lokaldemokrati, stemmeberettigede, valgdeltagelse

  Statistikk
 • Minifakta om Norge 2015

  I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi.

  Publikasjon
 • Internett – viktig arena for deltakelse

  Samfunnsspeilet 5/2014

  Bare 3 prosent av den voksne befolkningen er med i politiske organisasjoner. Derimot har 10 prosent uttalt seg om en bestemt sak på nettet. Det er lettere for dem med lavere utdanning å få innflytelse på Internett enn gjennom trykte medier.

  Artikkel
 • Valgdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn ved stortingsvalget 2013

  Rapporter 2014/32

  I denne rapporten analyserer SSB valgdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn ved Stortingsvalget i 2013. For første gang er det samtidig undersøkt hvilke partier disse velgerne stemte på.

  Publikasjon
 • Velgerundersøkelse blant personer med innvandrerbakgrunn 2013

  Notater 2014/29

  I dette notatet beskriver Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomføringen av velgerundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2013.

  Publikasjon
 • Høyrebølge blant innvandrere, men flertallet velger Arbeiderpartiet

  Samfunnsspeilet 3/2014

  Ved stortingsvalget i 2013 stemte over 60 prosent av velgerne med innvandrerbakgrunn fra Afrika, Asia og Latin-Amerika på partier til venstre for midten. Sammenliknet med kommunevalget i 2011 er oppslutningen om Høyre i denne gruppen mer enn doblet.

  Artikkel