Vis innholdstyper

Treff (82)

Søkeresultat

 • Internett – viktig arena for deltakelse

  Samfunnsspeilet 5/2014

  Bare 3 prosent av den voksne befolkningen er med i politiske organisasjoner. Derimot har 10 prosent uttalt seg om en bestemt sak på nettet. Det er lettere for dem med lavere utdanning å få innflytelse på Internett enn gjennom trykte medier.

  Artikkel
 • Valgdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn ved stortingsvalget 2013

  Rapporter 2014/32

  I denne rapporten analyserer SSB valgdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn ved Stortingsvalget i 2013. For første gang er det samtidig undersøkt hvilke partier disse velgerne stemte på.

  Publikasjon
 • Finansiering av politiske partier

  Høyeste gavebidrag noen gang

  partistøtte, offentlig støtte, støtte fra arbeidslivsorganisasjoner, kapitalinntekter, privat støtte, medlemskontingent

  Statistikk
 • Velgerundersøkelse blant personer med innvandrerbakgrunn 2013

  Notater 2014/29

  I dette notatet beskriver Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomføringen av velgerundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2013.

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2014

  Når kommer eldrebølgen? Er det flest kvinner eller menn som bor alene? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30? Disse spørsmålene, og mange andre, får du svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Høyrebølge blant innvandrere, men flertallet velger Arbeiderpartiet

  Samfunnsspeilet 3/2014

  Ved stortingsvalget i 2013 stemte over 60 prosent av velgerne med innvandrerbakgrunn fra Afrika, Asia og Latin-Amerika på partier til venstre for midten. Sammenliknet med kommunevalget i 2011 er oppslutningen om Høyre i denne gruppen mer enn doblet.

  Artikkel
 • Lokale folkeavstemninger

  Stemte om olympiade, skatt, målform og kommunegrenser

  lokaldemokrati, stemmeberettigede, valgdeltagelse

  Statistikk
 • Minifakta om Norge 2014

  I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi.

  Publikasjon
 • Stortingsvalget, valgundersøkelsen

  En av tre skiftet parti

  partilojalitet, velgervandring, hjemmesittere

  Statistikk
 • Stortingsvalget, valgundersøkelsen blant innvandrere

  Fortsatt lav valgdeltakelse blant personer med innvandrerbakgrunn

  valgdeltakelse, velgere med innvandrerbakgrunn

  Statistikk
 • Stortingsvalet

  Rekordmange førehandsrøyster

  valresultat, valdeltaking, politiske parti, vallister, personar med røysterett, førehandsrøyster, godkjende røyster, mandatfordeling, storingsrepresentantar

  Statistikk
 • Sametingsvalet

  Færre deltek i sametingsvalet

  valresultat, valdeltaking, politiske parti, vallister, personar med røysterett, førehandsrøyster, valtingsrøyster, godkjende røyster, mandatfordeling, sametingsrepresentantar

  Statistikk
 • Valgkampbidrag

  Nær halvparten av valgkampstøtten fra arbeidstakerorganisasjonene

  valgkamp, økonomisk støtte, politiske partier

  Statistikk
 • Velgere ved Stortingsvalget

  Hvor mange vil stemme i år? I 2009 var valgdeltakelsen nede i 76,4 prosent. Kun tre stortingsvalg etter andre verdenskrig har hatt like lav valgdekning.

  Artikkel
 • Stortingsvalet, personar med røysterett

  3 643 600 har røysterett ved stortingsvalet

  veljarar, fyrstegongsveljarar, veljarar med innvandrarbakgrunn

  Statistikk