Notater 2018/17

Dokumentasjonsnotat

Utvinnings- og rørtransportnæringen i nasjonalregnskapet

Dette notatet gir en samlet oversikt over begreper, viktige beregningsprinsipper og hovedelementer i beregningsopplegget for petroleumsvirksomheten i nasjonal¬regnskapet.

Notatet fokuserer på hvordan de to hovedkildene, Oljestatistikken og investeringsstatistikken for petroleumsvirksomheten, anvendes i det årlige realregnskapet og belyser derigjennom definisjonsavvik mellom grunnlags-statistikkene og nasjonalregnskapet. Omkodingskataloger for hovedstørrelsene produksjon, produktinnsats og bruttoinvesteringer er gjengitt i sin helhet.

Om publikasjonen

Tittel

Utvinnings- og rørtransportnæringen i nasjonalregnskapet. Dokumentasjonsnotat

Ansvarlig

Bård Ola Tjønneland

Serie og -nummer

Notater 2018/17

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9733-5

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt