Nasjonalregnskap

Til toppen

11721: Makroøkonomiske hovedstørrelser. Ujustert og sesongjustert 2016M01 - 2021M08

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Løpende priser (mill. kr) , Faste 2018-priser (mill. kr) , Løpende priser, sesongjustert (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2016M01 , 2016M02 , 2016M03 ,

Valgt 1 av totalt 68

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner , ¬ Konsum i husholdninger , ¬¬ Varekonsum ,

Valgt 0 av totalt 51

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kapitalslit i offentlig forvaltning ble rettet 19.oktober. Dette fører til oppjustering av bruttoprodukt og konsum i offentlig forvaltning månedene januar 2021 - august 2021.

statistikkvariabel

Faste 2018-priser. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert (mill. kr)

Rullerende tre måneder er beregnet ved å summere observasjonsmåneden med de to foregående månedene. Eksempelvis er juli summen av perioden mai-juli.

Volumendring. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert (prosent)

Volumendring i rullerende tre måneder er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Eksempelvis er volumendringen i juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april.