Økonomiske analyser, 6/2014

Relativ liten oppjustering for Norge

Revidert BNP 1995-2013

Publisert:

Et hovedresultat av den nylig gjennomførte hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet er en oppjustering av nivået på bruttonasjonalproduktet (BNP) for alle år, varierende mellom 1,5 - 2,1 prosent. Dette er en mindre oppjustering enn i de fleste andre land. Utvikling i BNP fra år til år er lite endret. Bak revisjonene ligger endringer i både definisjoner og beregningsmetoder. Også nye statistiske opplysninger er tatt inn.

Åpne og les artikkelen i PDF (637 KB)

Kontakt