Rapporter 1999/25

Dokumentasjon av beregningsopplegget

Kvartalsvis nasjonalregnskap

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Kvartalsvis nasjonalregnskap. Dokumentasjon av beregningsopplegget

Ansvarlig

Steinar Todsen

Serie og -nummer

Rapporter 1999/25

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (trykt)

82-537-4720-9

ISSN

1892-7513

Antall sider

81

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt