Publikasjon

Rapporter 1999/25

Kvartalsvis nasjonalregnskap

Dokumentasjon av beregningsopplegget

Innhold

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Kontakt