Relatert innhold

Vis innholdstyper

Treff (584)

Søkeresultat

 • Ledige stillingar

  Ledige stillingar i olje og gass meir enn halvert

  jobbtilbod, næringsinndeling (for eksempel industri, undervisning, helsetenester …).

  Statistikk
 • Arbeidskonfliktar

  148 000 tapte arbeidsdagar

  streik, lockout, tapte arbeidsdagar

  Statistikk
 • Arbeidsledighet blant innvandrere, registerbasert

  Størst økning blant innvandrere fra EU-land i øst

  arbeidsmarkedstiltak, innvandrerbakgrunn, landbakgrunn, botid

  Statistikk
 • Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

  Arbeidsløysa fortset å stige

  AKU, arbeidsmarknad, sysselsette, arbeidslause, yrkesaktive, utførde vekeverk, arbeidsstyrken

  Statistikk
 • Arbeidskraftundersøkelsen

  Flere langtidsledige

  AKU, arbeidsmarked, sysselsatte, arbeidsledige, yrkesaktive, arbeidsstyrken, arbeidsstyrkestatus, sysselsatte etter næring, undersysselsatte, deltidsarbeid, arbeidstid, midlertidig ansatte

  Statistikk
 • Minifakta om Norge 2015

  I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi.

  Publikasjon
 • Medlemer i arbeidsgivar- og arbeidstakarorganisasjonar

  33 200 fleire fagorganiserte

  fagorganisasjonar, fagorganiserte, medlemsbedrifter

  Statistikk
 • Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning

  Samfunnsspeilet 1/2015

  71 000 unge mennesker i alderen 15-29 år var verken i arbeid, under utdanning eller i opplæring i 2014. En femtedel av denne gruppen var i samme situasjon sammenhengende i fem år, og rundt en tredjedel var antakelig forsørget av familien.

  Artikkel
 • Bruttostrømmer i arbeidsmarkedet

  Rapporter 2015/14

  88 000 personer var arbeidsledige i 4. kvartal 2013, ifølge Arbeidskraftundersøkelsene (AKU). Bevegelsene inn og ut av sysselsetting fra samme kvartal i 2012 var store, men bare 19.000 personer var arbeidsledig begge årene.

  Publikasjon
 • Arbeidsulykker

  jobbulykker, ulykker, arbeidshelse, sikkerhet, yrkesskader

  Statistikk
 • Registrerte arbeidsledige

  Flere arbeidsledige i Rogaland

  arbeidsmarkedstiltak

  Statistikk
 • Lønn, alle ansatte

  Månedslønna økte med 3,2 prosent

  yrkesgrupper, offentlig sektor, privat sektor

  Statistikk
 • Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

  Rapporter 2015/12

  Pensjonsreformen som ble innført i 2011 hadde som et sentralt mål at folk skulle stå lenger i arbeid. Et av de viktige virkemidlene var at personer over 62 år skulle kunne kombinere arbeid og pensjon i større grad enn tidligere, uten at pensjonen ...

  Publikasjon
 • Befolkningens utdanningsnivå og arbeidsmarkedsstatus

  Rapporter 2015/11

  Denne rapporten presenterer statistikk og analyser som inkluderer opplysninger som er fremkommet i spørreundersøkelsene om utdanning fullført i utlandet.

  Publikasjon
 • Sysselsette i kommunal sektor

  Litt færre kommunale årsverk

  avtalte årsverk, kommunale tenester (for eksempel pleie- og omsorg, barnehagar, skole), fylkeskommunale tenester (for eksempel vidaregåande opplæring, tannhelse, administrasjon)

  Statistikk