Relatert innhold

Vis innholdstyper

Treff (246)

Søkeresultat

 • Matvarer – en stor og viktig norsk industri

  Samfunnsspeilet 1/2015

  Næringsmiddelindustrien bidro med 17 prosent av industriens samlede verdiskapning i 2012. 20 prosent av alle ansatte i industrien jobbet med bearbeiding og produksjon av mat.

  Artikkel
 • Strømprisen avhengig av hvor man bor

  Samfunnsspeilet 1/2015

  Mellom 2009 og 2013 var strømprisene lavest for husholdninger i Finnmark, mens husholdningene i Nord-Trøndelag måtte betale mest.

  Artikkel
 • Strukturstatistikk for industri og bergverksdrift

  Økt verdiskapning i industrien i 2013

  omsetning, brutto driftsresultat, bearbeidingsverdi, sysselsatte, lønnskostnader, produksjonsverdi, bruttoinvesteringer, foretak, bedrifter

  Statistikk
 • Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Framleis fallande industriproduksjon

  industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarer

  Statistikk
 • Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Om lag uendret industriomsetning

  industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdi

  Statistikk
 • Vareprisindeks for industrinæringene

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri

  Statistikk
 • Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Oljeprodukter dro industriprisene opp

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)

  Statistikk
 • Elektrisitet, månedstall

  Oppgang i kraftproduksjonen

  elektrisitetsproduksjon, strømforbruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, import, eksport, alminnelig forsyning, pumpekraft

  Statistikk
 • Sal av petroleumsprodukt

  Redusert sal av petroleumsprodukt

  bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisar

  Statistikk
 • Elektrisitet, årstal

  Oppgang i driftsresultatet for kraftselskapa

  elektrisitetsproduksjon, straumforbruk, vasskraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, straumprisar, kraftselskap, kraftstasjonar, e-verk, resultatrekneskap, driftsrekneskap, sysselsette, ledningsnett, transformatorar, import, eksport

  Statistikk
 • Kjøtproduksjon

  Liten nedgang i samla kjøtproduksjon

  kjøtkontroll, kontrollerte slakt

  Statistikk
 • Olje- og gassvirksomhet, investeringer

  Uendret investeringsanslag for 2015

  petroleumsvirksomhet, oljeutvinning, gassutvinning, rørtransport, letevirksomhet, feltutbygging, oljefelt, gassfelt, letekostnader, investeringskostnader

  Statistikk
 • Elektrisitetspriser

  Lavere strømpriser i 2014

  strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)

  Statistikk
 • Investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning

  Vekst i 2014 – fortsetter i 2015

  antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslag

  Statistikk
 • Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi

  Rapporter 2015/8

  239 000 sysselsatte i den norske økonomien kan knyttes til petroleumsnæringen. Alle næringer leverer produkter til petroleumsnæringen, viser denne rapporten som analyserer og tallfester leveransene fra øvrige norske næringer til petroleumsnæringen.

  Publikasjon