Vis innholdstyper

Treff (239)

Søkeresultat

 • Sal av petroleumsprodukt

  Redusert sal av petroleumsprodukt

  bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisar

  Statistikk
 • Energibruk i husholdningene

  Stadig flere anskaffer varmepumpe

  strømforbruk, energisparing, boligoppvarming, varmepumper, energivarer (for eksempel elektrisitet, fyringsolje, parafin), oppvarmingsutstyr (for eksempel peis, elektrisk ovn, varmepumpe)

  Statistikk
 • Dette er Norge 2014

  Når kommer eldrebølgen? Er det flest kvinner eller menn som bor alene? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30? Disse spørsmålene, og mange andre, får du svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Elektrisitet, månedstall

  Rekordstor kraftproduksjon

  elektrisitetsproduksjon, strømforbruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, import, eksport, alminnelig forsyning, pumpekraft

  Statistikk
 • Vareprisindeks for industrinæringene

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri

  Statistikk
 • Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Olje og gass trakk i hver sin retning

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)

  Statistikk
 • Utenlandskontrollerte foretaks aktivitet i Norge

  Flere foretak kontrolleres fra utlandet

  verdiskaping, eierland, foretak etter næring, FATS (Foreign Afiliates Statistics), globalisering

  Statistikk
 • Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Industriens høge produksjon held fram

  industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarer

  Statistikk
 • Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Fortsatt vekst i industriomsetningen

  industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdi

  Statistikk
 • Miljøvernutgifter i industri og bergverk

  Mindre til miljøvern i 2012

  miljøverninvesteringer, miljøvernutgifter, avfall, avløp, luftforurensing, klima, biologisk mangfold, jordforurensning, grunnvann

  Statistikk
 • Fjernvarme og fjernkjøling i Norge

  Rapporter 2014/26

  Her presenteres og analyseres utviklingen i de sentrale størrelsene innenfor fjernkjøling- og fjernvarmeområdet. Energikilder, investeringer og pris er blant temaene som omtales.

  Publikasjon
 • Vareproduksjon i industri og bergverksdrift

  Økt salg av egenproduserte varer

  produksjonsverdi (solgt produksjon), produksjonsvolum, industrivarer, PRODCOM, store foretak

  Statistikk
 • Energibruk i industrien

  Oppgang i industriens energibruk

  industrinæringer, energivarer (for eksempel elektrisitet, fyringsoljer, fjernvarme), energipriser, energikostnader, kraftintensiv industri, egenprodusert energi, innkjøpt energi, egentilvirket energi

  Statistikk
 • Høye mål for fornybar energi

  Samfunnsspeilet 3/2014

  I alt 20 prosent av energibruken i EU skal være fornybar i 2020. EU har satt individuelle mål for hvor stor andelen skal være i hvert av de 28 medlemslandene. Direktivet gjelder også for EØS, og dermed for Norge, som har fått et mål på 67,5 prosent.

  Artikkel
 • Olje- og gassvirksomhet, investeringer

  Lavere oljeinvesteringer i 2015

  petroleumsvirksomhet, oljeutvinning, gassutvinning, rørtransport, letevirksomhet, feltutbygging, oljefelt, gassfelt, letekostnader, investeringskostnader

  Statistikk