Relatert innhold

Vis innholdstyper

Treff (252)

Søkeresultat

 • Elektrisitetspriser

  Lavere strømpriser for husholdningen

  elektrisitet, strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)

  Statistikk
 • Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Kraftig fall i leteanslagene for 2016

  antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslag

  Statistikk
 • Miljøvernutgifter i industri og bergverk

  Nedgang i investeringer til miljøverntiltak

  miljøverninvesteringer, miljøvernutgifter, avfall, avløp, luftforurensing, klima, biologisk mangfold, jordforurensning, grunnvann

  Statistikk
 • Langt mer enn oljeprisen påvirker bensinprisene

  I sommer steg bensinprisene kraftig: Prisen norske bilister måtte betale, økte med hele 6 prosent fra mai til juni og 1,6 prosent fra juni til juli, mens råoljeprisen falt nesten 6 prosent i samme periode. Hva skjedde med bensinprisen sommeren 2015?

  Artikkel
 • Sal av petroleumsprodukt

  Liten reduksjon i samla sal

  bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisar

  Statistikk
 • Vareprisindeks for industrinæringene

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri

  Statistikk
 • Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Elektrisitet trakk PPI opp

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)

  Statistikk
 • Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Fall i industriproduksjonen for tredje kvartal på rad

  industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarer

  Statistikk
 • Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Industriomsetningen falt i 3. kvartal

  industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdi

  Statistikk
 • Ordreindeks for industri

  Ytterligere nedgang i ordrereservene

  ordretilgang, ordrereserve, hjemmemarked, eksportmarked

  Statistikk
 • Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2014

  Rapporter 2015/48

  Mellom 2013 og 2014 økte sysselsettingen fortsatt innen petroleumssektoren i Norge, men allerede fra 2012 begynte veksten å avta.

  Publikasjon
 • Elektrisitet, månedstall

  Oppgang i kraftproduksjonen

  elektrisitetsproduksjon, strømforbruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, import, eksport, alminnelig forsyning, pumpekraft

  Statistikk
 • Strukturstatistikk for industri og bergverksdrift

  Økt omsetningsvekst i industrien i 2014

  omsetning, brutto driftsresultat, bearbeidingsverdi, sysselsatte, lønnskostnader, produksjonsverdi, bruttoinvesteringer, foretak, bedrifter

  Statistikk
 • Konjunkturbarometer for industri og bergverk

  Nedturen fortsetter i industrien

  faktisk og forventet utvikling, produksjon, sysselsetting, ordretilgang, markedspriser, ressursknapphet, flaskehalser, kapasitetsutnytting, sammensatt konjunkturindikator

  Statistikk
 • Energiregnskap

  Redusert energibruk i norsk økonomi

  energiregnskap, energiproduksjon og energibruk etter næringer, energiprodukter (for eksempel råolje, bensin, naturgass), energiintensiteter, dekomponering av energibruk

  Statistikk