Relatert innhold

Vis innholdstyper

Treff (248)

Søkeresultat

 • Elektrisitet, månedstall

  Nedgang i kraftproduksjonen

  elektrisitetsproduksjon, strømforbruk, strømproduksjon, vannkraft, varmekraft, vindkraft, kraftintensiv industri, import, eksport, alminnelig forsyning, pumpekraft

  Statistikk
 • Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Fortsatt vekst i industriomsetningen

  industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdi

  Statistikk
 • Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Små endringar i industriproduksjonen

  industriproduksjon, volumindikator, innsatsvarer, investeringsvarer, konsumvarer, energivarer

  Statistikk
 • Utenlandskontrollerte foretaks aktivitet i Norge

  Mer svensk og dansk eierskap

  verdiskaping, eierland, foretak etter næring, FATS (Foreign Afiliates Statistics), globalisering

  Statistikk
 • Vareproduksjon i industri og bergverksdrift

  Salg av egenproduserte varer økte

  produksjonsverdi (solgt produksjon), produksjonsvolum, industrivarer, PRODCOM, store foretak

  Statistikk
 • Energibruk i industrien

  Små endringer i industriens energibruk

  industrinæringer, energivarer (for eksempel elektrisitet, fyringsoljer, fjernvarme), energipriser, energikostnader, kraftintensiv industri, egenprodusert energi, innkjøpt energi, egentilvirket energi

  Statistikk
 • Sal av petroleumsprodukt

  Mindre bensin, litt meir diesel

  bensin, diesel, parafin, fyringsoljer, jetdrivstoff, marine gassoljer, smørjemiddel, kjøpargrupper (for eksempel transport, bustader, industri), bensinprisar

  Statistikk
 • Olje- og gassvirksomhet, investeringer

  Investeringene flater ut i 2016

  petroleumsvirksomhet, oljeutvinning, gassutvinning, rørtransport, letevirksomhet, feltutbygging, oljefelt, gassfelt, letekostnader, investeringskostnader

  Statistikk
 • Vareprisindeks for industrinæringene

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, gruvedrift, kraftforsyning, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri

  Statistikk
 • Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Oljeprisen har holdt PPI oppe siden april

  prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)

  Statistikk
 • Investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning

  Vekst i kraftforsyning og eksportindustrien

  antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslag

  Statistikk
 • Elektrisitetspriser

  Små endringer i husholdningenes strømpris

  strømpriser, kraftpriser, fastpriser, spotpriser, nettleie, sluttbrukermarkedet, engrosmarkedet, forbruksgrupper (for eksempel husholdninger, tjenesteytende næringer, kraftintensiv industri)

  Statistikk
 • Review of indicators for measuring OfD Program goals in Lebanon

  Notater 2015/23

  Statistics Norway (SN) has experience in working with indicators and was asked by the Norwegian Oil for Development Secretariat to evaluate a set of indicators developed for a three-year cooperation project with Lebanon.

  Publikasjon
 • Høyere industripriser unntatt i petroleumsindustrien

  Etter flere år med stigende priser for samlet industri i PPI begynte veksten å avta våren 2011. Utflatingen har vedvart og skyldes særlig lavere oljepriser. Industri utenom petroleums- og kullindustrien viser derimot en sterkere prisvekst i perioden.

  Artikkel
 • Ordreindeks for industri

  Ordretilgangen går ned i industrien

  ordretilgang, ordrereserve, hjemmemarked, eksportmarked

  Statistikk