Publikasjon

Notater 2008/54

Sysselsetting og lønn i historisk nasjonalregnskap

Beregninger for 1930-1969

Innhold

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Kontakt