Økonomiske analyser, 2/2011

Noen problematiske begreper i nasjonalregnskapet : et historisk tilbakeblikk

Publisert:

Nasjonalregnskapets oppgaver er ikke bare knyttet til tallfesting. Selve begrepsapparatet, og navnsettingen av begrepene, er i seg selv viktig for å forstå, analysere og kommunisere om ulike elementer i samfunnsøkonomien.«Fastlands-Norge» er eksempel på et begrep som brukes hyppig uten at brukerne alltid har klart for seg hvordan begrepet er definert.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt