Notater 2012/29

Konsistens og kvalitet

Arbeidskraftregnskapet, lønns- og sysselsettingsstatistikk

Notatet er en rapport fra et prosjekt som ble startet opp høsten 2010. Prosjektet dokumenterer de viktigste kildene som benyttes til beregninger av tallstørrelser for sysselsetting, lønn og lønnskostnader i arbeidskraftregnskapet (AR). AR omfatter både kvartalsvise og årlige regnskaper, der regnskapene revideres i takt med publiseringsplanen etter hvert som kildegrunnlaget blir ferdigstilt og tilgjengelig. Prosjektet har valgt å fokusere på foreløpige og endelige årstall. Det gis en presentasjon av "essensen" i beregningsopplegget for henholdsvis foreløpige og endelige regnskaper. Videre har det vært et formål å se på sammenhengene mellom kildene, peke på manglende konsistens, samt å avklare begrepet årslønn.

Om publikasjonen

Tittel

Arbeidskraftregnskapet, lønns- og sysselsettingsstatistikk. Konsistens og kvalitet

Ansvarlige

Trude Nygård Evensen, Kristian Gimming, Jørn Ivar Hamre, Kornelie Korsnes, Harald Lunde

Serie og -nummer

Notater 2012/29

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8370-3

ISBN (trykt)

978-82-537-8369-7

Antall sider

88

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt