Notater 2009/38

Beregninger for 1900-1930

Sysselsetting og lønn i historisk nasjonalregnskap

Statistisk sentralbyrå gjennomfører et prosjekt der formålet er å revidere gamle nasjonalregnskapstall for årene før 1970 slik at de blir sammenliknbare med nyere tall for årene fra 1970 og framover. Disse beregningene blir gjennomført med enklere metoder og på et mer aggregert nivå enn de ordinære,løpende nasjonalregnskapsberegningene. Tall for sysselsetting og lønn for årene 1930-1969 er tidligere presentert i Hansen og Skoglund (2005) og Hansen og Skoglund (2008). Disse beregningene er nå ført videre bakover til 1900. Vi får dermed sammenhengende tidsserier for sysselsettings- og lønnsvariabler i nasjonalregnskapet for en periode på mer enn 100 år.Beregningene for årene 1900-1930 har vært et stort nybrottsarbeid siden det var sparsomt med tidligere nasjonalregnskapstall for sysselsetting og lønn for denne perioden. Beregningene som legges fram her er basert på et nokså ufullstendig og spredt kildemateriale, og er derfor preget av stor usikkerhet. Beregningene er gjennomført etappevis ved at vi startet med perioden 1920-1930 iforlengelsen av tidligere tilbakeregninger til 1930. Deretter beregnet vi tall for perioden 1910-1920 og til slutt for perioden 1900-1910. Tilfanget av datakilder blir naturlig nok dårligere jo lengre bakover i tid en går.

Om publikasjonen

Tittel

Sysselsetting og lønn i historisk nasjonalregnskap. Beregninger for 1900-1930

Ansvarlige

Stein Hansen, Tor Skoglund

Serie og -nummer

Notater 2009/38

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Nasjonalregnskap

Antall sider

37

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt