Økonomiske analyser, 6/2008

Utviklingen i sysselsetting og lønn etter 1930

Publisert:

I 2007 var det mer enn dobbelt så mange sysselsatte i Norge som i 1930, mens sysselsettingen i tjenestenæringene er mer enn firedoblet. Andelen sysselsatte i primærnæringene er redusert fra 41 til 3 prosent i denne perioden. I 2007 arbeidet hver person i gjennomsnitt 40 prosent mindre enn i 1930. De største kriseårene på arbeidsmarkedet var i 1931 og i 1989 hvor sysselsettingen ble redusert med henholdsvis 3,1 og 2,8 prosent.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt