Notater 2012/28

Beregningene av næringene fiske, fangst og akvakultur i nasjonalregnskapet

Dette dokumentasjonsnotatet har til hensikt å vise en detaljert beskrivelse av produktene, kildene og metodene, samt resultatene av hovedrevisjonen 2011 for næringene fiske, fangst og akvakultur. Videre blir produksjonen, produktinnsatsen, investeringene, prisindeksene, næringssubsidiene, næringskattene samt sysselsetting og lønn for hver næring detaljert beskrevet. Bakgrunnen for hovedrevisjonen, som ble publisert i november 2011, har vært å innarbeide ny nærings- og produktklassifisering, hvor vi gikk fra SN2002 til SN2007. Den internasjonale produktklassifikasjonen (CPA) ble også endret i tråd med SN2007. Alle årlige og kvartalsvise tall har blitt beregnet etter den nye næringsstandaren og tallene har blitt revidert tilbake til 1970.

Næringen fiske og fangst er i hovedsak den samme i den nye næringsstandarden som i den gamle. Unntaket er at næringen akvakultur, tidligere kalt fiskeoppdrett, fra og med 2007 har blitt utvidet til også å omfatte tjenester tilknyttet havbasert, kystbasert samt ferskvannsbasert. Grunnen til at denne tjenesteproduksjonen bare tas inn fra og med 2007, er mangel på data bakover i tid. Tjenestenæringen er imidlertid liten og sammenlignet med det tidligere publiserte tall for fikseoppdrett bidrar dette helt marginalt til næringens bruttoprodukt.

Om publikasjonen

Tittel

Beregningene av næringene fiske, fangst og akvakultur i nasjonalregnskapet

Ansvarlig

Edita Zahirovic

Serie og -nummer

Notater 2012/28

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8368-0

ISBN (trykt)

978-82-537-8367-3

Antall sider

38

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt