Notater 2018/18

Dokumentasjonsnotat

Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass i nasjonalregnskapet

Notatet gir en samlet oversikt over begreper, viktige beregningsprinsipper og hovedelementer i beregningsopplegget for tjenestenæringen tilknyttet utvinning i nasjonalregnskapet.

Notatet fokuserer på beregningsopplegget til det årlige realregnskapet og viser sammenhengen mellom nasjonalregnskap og strukturstatistikken for utvinningstjenestene. Sistnevnte er hovedkildegrunnlaget for det årlige realregnskapet. Omkodingskataloger for hovedstørrelsene produksjon, produktinnsats og bruttoinvestering er gjengitt i sin helhet.

Om publikasjonen

Tittel

Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass i nasjonalregnskapet. Dokumentasjonsnotat

Ansvarlig

Bård Ola Tjønneland

Serie og -nummer

Notater 2018/18

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9735-9

Antall sider

21

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt